Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Międzynarodowy Plener Malarski

Tematem Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, który odbedzie się w dniach od 9-18 września będą Pejzaże Gminne (Zagórze Śląskie, Rzeczka, Walim). Międzynarodowe środowisko 20 artystów-malarzy i rzeźbiarzy z Francji, Litwy, Czech, Słowacji i Polski będzie uwieczniało na płótnach piękno naszych okolic - wszystkie prace zostaną przedstawione podczas Wernisażu w dn. 17.09 w Austerii Krokus. Zorganizowanie wystawy  oraz udostępnienie prac w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu od dnia 20.09 przez kolejne dni pozwoli zapoznać się wszystkim zainteresowanym z pięknym przyrody, walorami turystycznymi oraz unikatową formą przedstawienia atrakcji naszego obszaru.

Zapraszamy !!!

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.