Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Święto sowiogórskiej wsi

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy w sobotę 17 września o godz. 15.00 na boisku przy świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej. Dla osób z pozostałych sołectw kursował będzie BEZPŁATNY AUTOBUS. Wyjazd z Grzmiącej przez Łomnicę oraz z Sierpnicy przez kolce o godz. 14.15. Powrót o godz. 20.00. W programie KONKURS na najsmaczniejszą potrawę lokalną, degustacje, konkursy i potyczki sołeckie, gry i zabawy dla dzieci oraz koncert zespołu No Business.

Czekamy na Was!

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.