Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Trwa Międzynarodowy Plener Malarski

W Gminie Walim trwa Międzynarodowy Plener Malarski. Artyści w swoich pracach uwieczniają uroki Gminy Walim. Dużym zainteresowaniem wśród twórców cieszą się Zamek Grodno i Sztolnie Walimskie, ale można ich spotkać także w samym centrum miasta, gdzie nie brakuje zachwycającej i urokliwej architektury budowlanej. Plener potrwa jeszcze do soboty rano, a popołudniu w Austerii Krokus w Rzeczce odbędzie się wernisaż. Wystawa poplenerowa dla mieszkańców gminy i nie tylko, zorganizowana będzie w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu od wtorku i trwać będzie przez 30 kolejnych dni.

Foto i tekst: WS

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.