Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

KONKURS „Okiem dziecka – najciekawsza atrakcja turystyczna w mojej Gminie”

                   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Partnerstwo Sowiogórskie” ma przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie literacko – plastycznym:

„Okiem dziecka – najciekawsza atrakcja turystyczna w mojej Gminie”.

Czas trwania konkursu:

od 17 października do 18 listopada 2011r.

Konkurs ten skierowany jest do dzieci i młodzieży zmieszkałej na terenie objetym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez LGD, tj. z obszaru Gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice oraz Walim.

Celem konkursu jest Aktywizacja społeczności lokalnej – zwłaszcza dzieci w wieku szkolnym poprzez wspólne stworzenie Przewodnika turystycznego „Okiem dziecka” promującego obszar objęty LSR; Zachęcanie młodych osób do odkrywania atrakcji Gór Sowich; Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu i wrażeń na łamach ogólnie dostępnego przewodnika, jak również w innych materiałach promocyjnych wydawanych za pośrednictwem Organizatora.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Dowiedz się jak zostać Uczestnikiem >>> pobierz regulamin

                                                  >>> pobierz zgłoszenie oraz deklarację

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.