Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

WALIM - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI aktynie /sportowo - I RODZINNY MARSZ NORDIC WALKING NA WŁODARZ

LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" wraz z Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniach sportowych w ramach programu z okazji Święta Niepodległości.
START 11.11.11 GODZ 11.00. Plac ,, POD LIPĄ,, w centrum Walimia. Impreza otwarta dla wszystkich, którzy szukają okazji do aktywnego spędzania czasu wolnego. Dla miłośników sportów zespołowych przygotowaliśmy II Turniej Piłki Siatkowej oraz rozgrywki w tenisa stołowego. ZAPRASZAMY.Zgłoszenia, regulamin: CSiR w Walimiu tel. 74 8423033; www.sport.walim.pl sport@walim.pl

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.