Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Obchody Święta Niepodległości

          Z okazji obchodów Dnia Niepodległości, 10 listopada 2011 roku zapraszamy Państwa do udziału w programie artystycznym, przygotowanym przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Tego dnia w sali widowiskowej repertuar muzyki poważnej zaprezentują artystki, studentki Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie - pochodząca z Nowej Rudy Karolina Matuszkiewicz (skrzypce) oraz Magdalena Łapińska (flet) z Tomaszowa Lubelskiego. Ze specjalnym pokazem dla mieszkańców naszej gminy wystąpi Zespół Pieśni i Tańca "Nowa Ruda".

Będzie także okazja do wysłuchania pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Kameralnego "Cantate Domino", działającego przy parafii św. Mikołaja w Nowej Rudzie. Na zakończenie, na dużym ekranie zaprezentujemy Państwu film dokumentalny pt. "Marszałek Józef Piłsudski - Człowiek, który dał nam wolność", pochodzący z filmoteki kanału Discovery Historia.

Początek uroczystego wieczoru niepodległościowego o godzinie 17.00, wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.

Imprezy towarzyszące: - Wystawa tematyczna - Historia niepodległości Polski, - Otwarty, okolicznościowy turniej tenisa stołowego (13 listopada, godz. 11.00)

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.