Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Bożonarodzeniowy Jarmark Sowiogórski

           Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Stoszowicach oraz Wójtem Gminy Stoszowice Panem Markiem Janikowskim zaprasza na

I Bożonarodzeniowy Jarmark Sowiogórski w Srebrnej Górze

który odbędzie się w dn. 10 grudnia 2011 w godzinach od 12.00 do 21.00

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.