Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

VI MARATON TAŃCA
Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu
oraz Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"
zapraszają w sobotę

26.11.2011r. o godz. 17.00

na VI Maraton Tańca w Walimiu

Główna nagroda 1.000 zł. Impreza otwarta.

Wygra para, która zatańczy NAJDŁUŻEJ.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMIN PARTNERSTWA SOWIOGÓRSKIEGO.

Celem imprezy jest: popularyzacja tańca jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja środowiska tanecznego i sportowego.
W Maratonie mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 16 lat (obowiązuje pisemna zgoda opiekuna na druku organizatora) - technika tańca jest dowolna, liczy się przede wszystkim dobra zabawa i taniec. Podstawową zasadą turnieju jest taniec rytmiczny, rekreacyjny, rozrywkowy. -tancerze muszą przede wszystkim dostosować się do tempa i dynamiki muzyki (styl tańca i choreografia nie będą miały wpływu na wynik konkursu. Oceniane będą jedynie w wymiarze estetyki) - WYGRA PARA, KTÓRA OSTATNIA ZOSTANIE NA PARKIECIE (tańcząc)


Wszelkie informacje oraz Regulamin znajduje się na stronie www.sport.walim.pl
tel. 74 8423033
zapisy:sport@walim.pl
<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.