Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Konkurs literacko plastyczny „Okiem dziecka – najciekawsza atrakcja turystyczna w mojej Gminie” rozstrzygnięty

Komisja konkursowa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w składzie:

Aleksandra Ignaszak – Prezes Zarządu; Tomasz Gromala – Członek Zarządu; Marek Jankowski – Członek Zarządu; Agata Ziembińska – Członek Zarządu; Janusz Cendrowicz - Przewodniczący Rady; Iweta Głód – Pracownik Biura LGD 

spośród nadesłanych prac w ramach konkursu literacko - plastycznego „Okiem dziecka – najciekawsza atrakcja turystyczna w mojej Gminie” trwającego w okresie od dnia 17.10.2011r. do 18.11.2011r. wyłoniła następujące prace:

I miejsce nagrodzone:

Praca: „Byk przy wodopoju” Paulina Żurawska - lat 14

Wyróżnienia:

1. „Legenda o Wittigu” Izabela Szymańska - lat 12

2. „Stary Kamieniołom” Agata Fedoronok - lat 9

3. „Zamek w Stoszowicach” Natalia Fedko - lat 11

4. „Zamek Grodno – najciekawsza atrakcja turystyczna w Gminie Walim – Jagoda Jarczok – lat 15

5. „Duma naszej Gminy – TWIERDZA SREBRNOGÓRSKA” – Pamela Pałac – lat 14

Gratulujemy!!

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.