Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Zaproszenie do współtworzenia Przewodnika turystycznego „Okiem dziecka”

             Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” zaprasza dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie Gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice oraz Walim do współtworzenia Przewodnika turystycznego „Okiem dziecka”.

Wydanie przewodnika ma na celu min. promocję atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie naszych Gmin - ukazując je w sposób niezwykle ciekawy za pomocą prac wykonanych przez najmłodszych mieszkańców. Prosimy o nadsyłanie prac plastycznych wraz z opisem przedstawianego miejsca.

Temat przewodni:

„Okiem dziecka
– najciekawsza atrakcja turystyczna w mojej Gminie”

Termin nadsyłania prac: 15.12.2011r. – 30.01.2012r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa. >>>>> pobierz

>>>> formularz zgłoszenia >>> pobierz

Więcej informacji

na stronie www.partnerstwo.sowiogorskie.pl                                            
oraz pod nr telefonu /74/87 16 150

                                                                    Zapraszamy serdecznie

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.