Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Jarmark w Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich - relacja

           Stoiska z domowymi wypiekami, miodami, ozdobami choinkowymi, ręcznie zdobionymi bombkami, zabawkami, świecami, a także świątecznymi kartkami i rękodziełem, wypełniły salę widowiskową Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich w piątek 16 grudnia br. Oprócz prywatnych wystawców, pojawiły się także dzieci i młodzież z trzech szkół (Gimnazjum i Zespołu Szkół z Ludwikowic oraz ZSA z Bożkowa). Swoje stoiska miały też panie Koła Gospodyń Wiejskich z Jugowa, Czerwieńczyc, Bartnicy i Woliborza. Te ostatnie zaprezentowały krótki program artystyczny w postaci kolęd i pastorałek. W trakcie świątecznych zakupów, na scenie pojawiła się młodzież z bożkowskiego gimnazjum, a także nasza sekcja teatralna, działająca przy CKGNR. Swoje wyroby zaprezentowała sekcja ceramiczna, prezentując przy okazji proces powstawania ceramicznych dzieł. Miłym akcentem było stoisko dziennikarek portalu Doba.pl, które promowały swoje strony internetowe, rozdając najmłodszym balony i słodycze.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>>>>>>>>

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.