Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Przedstwiamy terminarz rozgrywek Zimowej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 6 zespołów z terenu miasta i gminy Nowa Ruda. Inauguracja ligi i pierwsze mecze odbyły się w poniedziałek 9 stycznia 2012 roku o godzinie 19.00 w sali sportowej Centrum Kultury w Ludwikowicach. Łącznie rozegranych zostanie 30 spotkań w okresie 9 stycznia - 29 lutego 2012 roku. Szczegółowy terminarz zamieszczony jest na plakacie. Więcej informacji (tabela, wyniki, składy drużyn) znajdziecie Państwo na stronie www.liga.nowaruda.pl. Zapraszamy!

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.