Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Dzień Kobiet w stylu RETRO

Z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet, 8 marca 2012 roku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zaprasza miłe panie do Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Głównej 65. O godzinie 18.00 rozpocznie się tam bowiem widowisko taneczno - muzyczne pod tytułem "Retro Club" w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Muzycznego, działającego przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Będzie to kameralne, nastrojowe spotkanie z piosenką i tańcem w stylu retro, wyreżyserowane przez panią Bożenę Wilk, z choreografią pani Agnieszki Dratwy. Widowisko będzie jednocześnie pierwszym, po styczniowym castingu, sprawdzianem naszej młodzieży przed publicznością. W godzinnym spektaklu weźmie udział kilkanaście osób. Zapraszamy, wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Rezerwacje i inforamcje pod numerem 74 872 2084 (pn. - pt. 7-21).

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.