Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Zawody o Puchar Rymarza w slalomie gigancie narciarzy i snowboardzistów

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników narciarstwa na jubileuszową dziesiątą edycję zawodów o Puchar Rymarza w slalomie gigancie narciarzy i snowboardzistów. Zawody odbędą się 10-11.03.2012 na stoku Rymarz w Jugowie. Na uczestników, oprócz niezapomnianych wrażeń i sportowej rywalizacji czekają puchary, medale i atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie bądź mailowo w Pałacu Bielawa oraz w Bukowej Chacie. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Zawodów.

Zapraszamy!

więcej >>>>>

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.