Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Potwierdzenie miejsca szkolenia 15.03.2012

Bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów - 15.03.2012r. godz. 11.00

Szanowni Państwo             

               Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, iż planowane szkolenie dla działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” odbędzie się  w siedzibie Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo Sowiogórskie", tj.

ul. Kasprowicza 47,

57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie

Sala konferencyjna (parter)

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.