Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Potwierdzenie miejsca szkolenia 19.03.2012r.

Bezpłatne szkolenie dla beneficjentów - 19.03.2012r. godz. 11.00

Szanowni Państwo

              Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, iż planowane szkolenie dla działania Małe projekty  (zorganizowane dla potencjalnych beneficjentów przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób fizycznych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli gmin, ośrodków kultury i bibliotek) odbedzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD, tj. 

ul. Kasprowicza 47

57- 450 Ludwikowice Kłodzkie

Sala konferencyjna (parter)

Dojazd z drogi głównej od Ludwikowic Kłodzkich - kierunek w lewo na Sokolec / Harendę - 200 m za Harendą po lewej stronie.

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.