Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Powitanie Wiosny

21 marca CK Gminy Nowa Ruda wspólnie z Zespołem Szkół nr 1 w Ludwikowicach Kłodzkich zaprasza na Powitanie Wiosny. W programie między innymi: wspólne wykonanie wielkiej zielonej łąki, kolorowy wiosenny korowód ulicami Ludwikowic Kłodzkich, a także malowanie twarzy, wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku i muzyce.

Zapraszamy serdecznie!

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.