Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA - IV konkurs na składanie wniosków

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków (od 08.10.2012r.
do 29.10.2012r.)
na Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. na operacje,

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311    
    „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
,

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312
    „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

3. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
    „Odnowa i rozwój wsi”,

4. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają
    się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty,

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów

                                                            pobierz ogłoszenie o konkursie >>>>> PDF

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

18 WRZEŚNIA 2012 ROKU GODZ. 10.00 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

26 WRZEŚNIA 2012 ROKU godz. 10.00 - Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi

Biuro „Partnerstwa Sowiogórskiego” ul. Kasprowicza 47, 57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie Biuro czynne: pn – pt w godz. 7.30 – 15.30 Tel/fax.: 74 87 16 150

„Partnerstwo Sowiogórskie" zastrzega sobie zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia
w zależności od ilości chętnych uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl

                                                więcej informacji oraz formularze zgłoszeń >>>>>>>

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.