Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Konkurs zakończony

W dniu 29.10.2012r. zakończono konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji:

1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311
    „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312
    „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 3. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
    „Odnowa i rozwój wsi”

4. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty

W ramach konkursu przyjęto ogółem 24 wnioski na łączną kwotę 1 490 690,56 zł.,
w tym:

  •  7 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ”

Lista złożonych wniosków >>>pobierz

  • 0 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

Lista złożonych wniosków >>>pobierz

  • 14 wniosków o przyznanie pomocy Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013 Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 

Lista złożonych wniosków >>>pobierz

  • 3 wnioski o przyznanie pomocy Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013 Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”

Lista złożonych wniosków >>>pobierz

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.