Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Biuro LGD nieczynne od 13-11-2012 do 07-12-2012

Informujemy, że Biuro LGD od dnia 13-11-2012 do 07-12-2012r. będzie nieczynne.

W sprawach bardzo pilnych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl

W pozostałych sprawach prosimy kierowanie korespondecji na adres siedziby:

Biuro LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"

ul. Kasprowicza 47

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

 

<<<
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.