Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Planowane wydarzenia:                                                          ZOBACZ WIĘCEJ

31 marca 2012 - II Bieg przełajowy w Walimiu

26.11.2011 - VI Maraton Tańca - Centrum Sportu i Rekreacji

 

Relacje z imprez:                                                                     ZOBACZ WIĘCEJ

26.11.2011 VI MARATONU TANCA W WALIMIU

Zwycięzcy otrzymali głowną nagrodę w wysokości 1000 zł plus nagrody rzeczowe.

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.