Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

ZNAMY JUZ WYNIKI VI MARATONU TANCA W WALIMIU

26.11.2011 r. TAŃCZYLI NON STOP PONAD 8 GODZIN !

I miejsce zajęła para nr 3: Jolanta Grzegorzek i Robert Mleczko w czasie 522 min.

II miejsce para nr 4: Karolina Krzysztań i Łukasz Młynarczyk w czasie 521 min.

III miejsce para nr 7: Joanna Rubka i Mateusz Łaskiewicz w czasie 460 min.

Zwycięzcy otrzymali głowną nagrodę w wysokości 1000 zł plus nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy maratonu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowaneprzez sponsorów (osoby prywatne i przedsiębiorstwa)

Tańczyli od 17.30 do 03.00 W maratonie udział wzięło 10 par Organizatorem było CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WALIMIU

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.