Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

             Zapraszamy do lektury Biuletynu SOWIOgórskiego wydanego przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie loklanje grupy działania, nabywanie umiejetności i aktywizacja. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Biuletyn SOWIOgórski - wydanie: ZIMA 2013 >>> pobierz

Biuletyn SOWIOgórski - wydanie: wrzesień 2012 >>> pobierz

Biuletyn SOWIOgórski - wydanie: czerwiec 2012

Biuletyn SOWIOgórski - wydanie: marzec 2012

Biuletyn SOWIOgórski - wydanie 1/2011  >>>> pobierz

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.