Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

***********************************************************************

AKTUALNE ZAPYTANIA OFERTOWE 2015

***********************************************************************

Zapytania ofertowe - termin składania: do 02-11-2015:

1. Roleta zewnętrzna  >>> pobierz zapytanie 

********************************************************************

ZAPYTANIA OFERTOWE ZAKOŃCZONE

********************************************************************

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" zaprasza zainteresowanych do składania ofert cenowych w ramach zadań realizowanych przy Funkcjonowaniu lokalnej grupy działania, nabywaniu umiejetności i aktywizacji.

Każdy z aktualnych formularzy ofert dostępny jest do pobrania na czas trwania zapytania ofertowego w zakładce: Aktualne oferty

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej w terminie wskazanym w formularzu oferty (listem, e-mailem) na Formularzu Oferty bądź własnym zawierającym wszystkie wskazane dane przedmiotu zamówienia

2. Oferta jest ważna jeżeli została podpisana przez Oferenta

3. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura    
   Stowarzyszenia.

4. Oferta najkorzystniejsza zostania wybrana do realizacji pod warunkiem możliwości jej realizacji w ramach założonego w budżecie limitu środków na realizowane zadanie w ramach Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejetności i aktywizacja.

5. LGD zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji przedmiotu zapytania bez podania przyczyny. 

 Osoba uprawniona do kontaktu: Iweta Głód

e-mail: iweta.glod@partnerstwo.sowiogorskie.pl        tel.: 748716150

**********************************************************************

Zapytania ofertowe do etapu XVIII/2015

1. Faruchy kuchenne - pobierz  >>> - zakończone pobierz 

2. Badanie ewaluacyjne LSR ex post >>> pobierz - zakończone 

3. Występ plenerowy, nagłośnienie, oświetlenie >>> pobierz    - zakończone 

4. Wydruk plakatów >>> pobierz   - zakończone 

5. Wydruk plakatów >>> warsztaty ceramika szkło >>> pobierz   - zakonczone 

6. Czekoladki reklamowe >>> zapytanie powtórne >>> pobierz    - zakończone 

7. Torby materialowe >>> zapytanie powtórne >>> pobierz   - zakończone pobierz 6 i 7 

 

**********************************************************************

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej procedury zapytań ofertowych do Biura LGD wpłynęły oferty zgodnie z poniższą dokumentacją. 

1. Publikacja - Poznaję Gminy Partnerstwa Sowiogórskiego >>>> pobierz

2. Publikacja - Twórcy Partnerstwa Sowiogórskiego >>>>pobierz

3. Pocztówki - Pozdrowienia z Gór Sowich >>>> pobierz

4. Kolorowanka >>>> pobierz

5. Długopis z tauch penem oraz kredki drewniane >>> pobierz 

6. Parasole oraz smycze reklamowe 

7. Puzzle i zegar ścienny >>>> pobierz 

8. Magnes i zakładki do książek >>>> pobierz 

9. Kostka firmowa oraz baner reklamowy >>>> pobierz 

10. Czekoladki reklamowe - nie wpłyneła żadna oferta 

11. Filiżanki z podstawką >>>> pobierz 

12. Torby materiałowe >>>> pobierz   zapytania ofertowe zostaną zamieszczone ponownie 

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" zaprasza zainteresowanych do składania ofert cenowych w ramach zadań realizowanych przy Funkcjonowaniu lokalnej grupy działania, nabywaniu umiejetności i aktywizacji.

Każdy z aktualnych formularzy ofert dostępny jest do pobrania na czas trwania zapytania ofertowego w zakładce: Aktualne oferty

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej w terminie wskazanym w formularzu oferty (listem, e-mailem) na Formularzu Oferty bądź własnym zawierającym wszystkie wskazane dane przedmiotu zamówienia

2. Oferta jest ważna jeżeli została podpisana przez Oferenta

3. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura    
   Stowarzyszenia.

4. Oferta najkorzystniejsza zostania wybrana do realizacji pod warunkiem możliwości jej realizacji w ramach założonego w budżecie limitu środków na realizowane zadanie w ramach Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejetności i aktywizacja.

5. LGD zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji przedmiotu zapytania bez podania przyczyny. 

 Osoba uprawniona do kontaktu: Iweta Głód

e-mail: iweta.glod@partnerstwo.sowiogorskie.pl        tel.: 748716150

ETAP XVII i XVIII/2015

Aktualne zapytania z dn. 05-03-2015r: 

1. Publikacja - Pozanję Gminy Partnerstwa Sowiogórskiego >>>> pobierz

2. Publikacja - Twórcy Partnerstwa Sowiogórskiego >>>>pobierz

3. Pocztówki - Pozdrowienia z Gór Sowich >>>> pobierz

4. Kolorowanka >>>> pobierz

5. Długopis z tauch penem oraz kredki drewniane >>> pobierz 

6. Parasole oraz smycze reklamowe >>>> pobierz

7. Puzzle i zegar ścienny >>>> pobierz 

8. Magnes i zakładki do książek >>>> pobierz 

9. Kostka firmowa oraz baner reklamowy >>>> pobierz 

10. Czekoladki reklamowe >>>> pobierz 

11. Filiżanki z podstawką >>>> pobierz 

12. Torby materiałowe >>>> pobierz 

 

 

Zrealizowane zadanie przeniesione z etapu XVI

1. Mapa Góry Sowie i okolice 

************************************************************

************************************************************

Jugów: Budowa 19 wiat turystycznych na terenie gmin Partnerstwa Sowiogórskiego
Numer ogłoszenia: 223393 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

TOR - Wdrażanie projektów Współpracy - zapytania

1. Specjalista ds zamówień publicznych - zakończone

2. Informator turystyczny >>> pobierz formularz zapytania ofertowego - zakończone

3. Inspektor nadzoru >>>pobierz formularz- zakończone

4. Ręczniki łazienkowe frotte - pobierz formularz >>> zakończone

5. Tablice informacyjne - pobierz formularz >>> zakończone

6. Transport >>> zakończone

7. Obiadokolacja >>> zakończone

8. Poczęstunek kawowy >>> zakończone

9. Przewodnik >>> zakończone

 

**********************************************************************

**********************************************************************

Dotyczy III postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Budowa 19 wiat turystycznych na terenie gmin Partnerstwa Sowiogórskiego

>>>> Unieważnienie postępowanie >>>

**********************************************************************

Uprzejmie informujemy, że Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie  opublikowała w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-09-18 o godzinie 9:33 (numer ogłoszenia 198651-2014) ogłoszenie o zamówieniu do realizacji w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy w zakresie jego realizacji - polegające na budowie 19 wiat turystycznych na obszarze LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego"

• Gmina Nowa Ruda

– obręb Sokolec dz. nr 128/7 – 2 wiaty, 148/1 – 1 wiata, 154 – 2 wiaty

• Gmina Stoszowice

– obręb Rudnica dz. Nr 302/11; obręb Jemna dz. Nr 39; obręb Żdanów dz. Nr 34/3, obręb Srebrna Góra dz. Nr 479

• Gmina Walim

– obręb nr 3 Jugowice dz. Nr 114/1; obręb nr 1 Dziećmorowice: dz. Nr 31/4, dz. Nr 536/2; obręb nr 9 Walim: dz. Nr 282/2, dz. Nr 55/6

• Gmina Głuszyca

– obręb Sierpnica dz. Nr 176/2, obręb Łomnica dz. Nr 166/4; obręb Głuszyca Górna dz. Nr 332; obręb Kolce dz. Nr 79; obręb Grzmiąca dz. Nr 109/2

treść ogłoszenia >>>

Dokumentacja do ogłoszenia:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ  wiaty

3. Wiaty aksonometria

4. Wiata aksonometria 2

5. Wiata rzut przyziemia

6. Wiata projekt

7. Wiata projekt 2

8. Wiata szkic

**********************************************************************

**********************************************************************

Dotyczy II postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Budowa 19 wiat turystycznych na terenie gmin Partnerstwa Sowiogórskiego

>>>> Unieważnienie postępowania >>>

 

*********************************************************************

Uprzejmie informujemy, że Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie  opublikowała w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-08-13 o godzinie 13:35 (numer ogłoszenia 175159-2014) ogłoszenie o zamówieniu do realizacji w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy w zakresie jego realizacji - polegające na budowie 19 wiat turystycznych na obszarze LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego"

• Gmina Nowa Ruda

– obręb Sokolec dz. nr 128/7 – 2 wiaty, 148/1 – 1 wiata, 154 – 2 wiaty

• Gmina Stoszowice

– obręb Rudnica dz. Nr 302/11; obręb Jemna dz. Nr 39; obręb Żdanów dz. Nr 34/3, obręb Srebrna Góra dz. Nr 479

• Gmina Walim

– obręb nr 3 Jugowice dz. Nr 114/1; obręb nr 1 Dziećmorowice: dz. Nr 31/4, dz. Nr 536/2; obręb nr 9 Walim: dz. Nr 282/2, dz. Nr 55/6

• Gmina Głuszyca

– obręb Sierpnica dz. Nr 176/2, obręb Łomnica dz. Nr 166/4; obręb Głuszyca Górna dz. Nr 332; obręb Kolce dz. Nr 79; obręb Grzmiąca dz. Nr 109/2

treść ogłoszenia

Dokumentacja do ogłoszenia:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ  wiaty

3. Wiaty aksonometria

4. Wiata aksonometria 2

5. Wiata rzut przyziemia

6. Wiata projekt

7. Wiata projekt 2

8. Wiata szkic

**********************************************************************

**********************************************************************

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Budowa 19 wiat turystycznych na terenie gmin Partnerstwa Sowiogórskiego

>>>> Unieważnienie postępowanie >>> pobierz treść

 

Uprzejmie informujemy, że LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" opublikowało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-07-29 o godzinie 10:22 (numer ogłoszenia 163935-2014) ogłoszenie dotyczące działania:

Wdrażanie projektów współpracy w zakresie jego realizacji - polegającego na - budowie 19 wiat turystycznych na obszarze LGD "Partnerstwa Sowiogórskiego"

• Gmina Nowa Ruda

– obręb Sokolec dz. nr 128/7 – 2 wiaty, 148/1 – 1 wiata, 154 – 2 wiaty

• Gmina Stoszowice

– obręb Rudnica dz. Nr 302/11; obręb Jemna dz. Nr 39; obręb Żdanów dz. Nr 34/3, obręb Srebrna Góra dz. Nr 479

• Gmina Walim

– obręb nr 3 Jugowice dz. Nr 114/1; obręb nr 1 Dziećmorowice: dz. Nr 31/4, dz. Nr 536/2; obręb nr 9 Walim: dz. Nr 282/2, dz. Nr 55/6

• Gmina Głuszyca

– obręb Sierpnica dz. Nr 176/2, obręb Łomnica dz. Nr 166/4; obręb Głuszyca Górna dz. Nr 332; obręb Kolce dz. Nr 79; obręb Grzmiąca dz. Nr 109/2

(treść ogłoszenia)

Dokumentacja do ogłoszenia:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ  wiaty

3. Wiaty aksonometria

4. Wiata aksonometria 2

5. Wiata rzut przyziemia

6. Wiata projekt

7. Wiata projekt 2

8. Wiata szkic

 

 

 

 

 

 

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.