Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Szanowni Państwo

Biuro LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" informuje, iż bezpośrednie doradztwo dla Beneficjentów odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (74 87 16 150).

Termin wraz z godziną spotkania można ustalić również drogą e-mail pisząc bezpośrednio na adres: iweta.glod@partnerstwo.sowiogorskie.pl.
Zostanie on potwierdzony pisemnie przez pracownika Biura.

Bezpośrednio przed każdym naborem wniosków organizujemy dla Pańtwa bezpłatne szkolenia z elementami warszatowymi dla każdego rodzaju działania.

Informacje o terminach szkoleń zamieszczane są niezwłoczenie po wyborze szkolącego
w Aktualnościach oraz zakładce: OGŁOSZENIA >>>>> przejdź do ogłoszeń. 

Zapraszamy do korzytania z pomocy.

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.