Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Poprzednie zapytania ofertowe zrealizowane bądź będące w trakcie realizcji co do których wyłoniono oferenta:

ZREALIZOWANE:

ETAP XV/XVI - 2014

1. Torby papierowe

2. Softshelle 

3. Opaski odblaskowe samozaciskowe oraz naklejki na sampochód 

4. Biuletyn Sowiogórski

5. Kalendarze książkowe

Etap XIII - 2014

1. Szkolenie - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

2. Szkolenie - Małe projekty

3. Podstawa do szafki - kopiarki Konica Minolta

4. Program antywirusowy

Etap XI i XII 2013

6. Kalendarze książkowe - okładka flesz

5. Koszulki damskie i męskie

4. Kalendarze książkowe

- rezygnacja Zleceniobiorcy

3. Szkolenie MP oraz Odnowa i Rozwoj Wsi

2. Usługa transportowa - wyjazd studyjny - Pogórze Izerskie

 

1. AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD "PARTNERSTWA SOWIOGÓRSKIEGO" - BADANIE EWALUACYJNE LSR

 

Etap IX 2013

1. Przeprowadzenia szkolenia w zakresie Małych projektów

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.