Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ”PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE” WS. UTWORZENIA NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PROW 2014-2020 - Jedlina Zdrój 17-09-2015

Za nami kolejne spotkanie konsultacyjne, które odbyło się w Centrum Kultury w Jedlinie Zdrój przy ul. Piastowskiej 13.

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Zarządu LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - Pan Tomasz Gromala oraz Pan Paweł Szafran.  

W załączeniu przedstawiamy wypracowany materiał odnoszący się do obszaru Gminy Jedlina Zdrój prosząc mieszkańców o uwagi i nowe pomysły. Informacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl (prosimy o wpisanie tematu: LSR-uwagi) bądź składać bezpośrednio w Biurze LGD w Jugowicach, ul. Dworzec PKP 1/3.

Określone w tabelach punkty rozpisano w kolejności uznanej przez uczestników spotkania wg priorytetów zaczynając od: najsłabszych i najmocniejszych stron, najsilniejszych zagrożeń, największych szans oraz największych problemów obszaru.

Szanse i zagrożenia obszaru   POBIERZ >>>

Mocne i słabe strony obszaru POBIERZ >>>

Problemy obszaru POBIERZ >>> 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ”PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE” WS. UTWORZENIA NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PROW 2014-2020 - Nowa Ruda 03-09-2015

Za nami kolejne spotkanie konsultacyjne, które odbyło się w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Fabryczna 2. 

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Zarządu LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - Pan Tomasz Gromala oraz Pan Paweł Szafran.  

W załączeniu przedstawiamy wypracowany materiał odnoszący się do obszaru Gminy Nowa Ruda prosząc mieszkańców o uwagi i nowe pomysły. Informacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl (prosimy o wpisanie tematu: LSR-uwagi) bądź składać bezpośrednio w Biurze LGD w Jugowicach, ul. Dworzec PKP 1/3.

Określone w tabelach punkty rozpisano w kolejności uznanej przez uczestników spotkania wg priorytetów zaczynając od: najsłabszych i najmocniejszych stron, najsilniejszych zagrożeń, największych szans oraz największych problemów obszaru.

Szanse i zagrożenia obszaru   POBIERZ >>>

Mocne i słabe strony obszaru POBIERZ >>>

Problemy obszaru POBIERZ >>> 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ”PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE” WS. UTWORZENIA NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PROW 2014-2020 - Głuszyca 24-08-2015

      W dniu 24-08-2015r. w Centrum Kultury - MBP w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26 o godz. 17:00 odbyło się trzecie z kolei spotkanie konsultacyjne poświęcone przygotowaniu materiałów do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Zarządu „Partnerstwa Sowiogórskiego”:
1. Aleksandra Ignaszak – Prezes Zarządu
2. Tomasz Gromala – Członek Zarządu

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz Gminy Głuszyca - Pan Burmistrz Roman Głód oraz członkowie Rady Gminy. 

     Zgodnie z programem w pierwszej kolejności zapoznano zebranych z dotychczasową działalnością Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” oraz zrealizowanymi projektami w okresie programowania PROW 2007-2013. Następnie zgromadzonym zostały przedstawione podstawowe założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
W dalszej części spotkania przystąpiono do określenia słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz największych problemów występujących na obszarze.

Zebrany materiał posłuży do określenia celów oraz do sformułowania przedsięwzięć jakie powinna zawierać Lokalna Strategia Rozwoju. W załączeniu przedstawiamy wypracowany materiał odnoszący się do obszaru Gminy Głuszyca prosząc mieszkańców o uwagi i nowe pomysły. Informacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl (prosimy o wpisanie tematu: LSR-uwagi) bądź składać bezpośrednio w Biurze LGD w Jugowicach, ul. Dworzec PKP 1/3.

Określone w tabelach punkty rozpisano w kolejności uznanej przez uczestników spotkania wg priorytetów zaczynając od: najsłabszych i najmocniejszych stron, najsilniejszych zagrożeń, największych szans oraz największych problemów obszaru.

Szanse i zagrożenia obszaru   POBIERZ >>>

Mocne i słabe strony obszaru POBIERZ >>>

Problemy obszaru POBIERZ >>> 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ”PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE” WS. UTWORZENIA NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PROW 2014-2020 - Pieszyce 20-08-2015

Za nami kolejne spotkanie konsultacyjne, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach przy ul. Kopernika 37. 

W załączeniu przestawiamy relację ze spotkania, która pojawiła się w telewizji Sudeckiej. 

http://www.tvsudecka.pl/87,6500-spotkanie_lokalnej_grupy_dzialania_w_pieszycach.html

W spotkaniu, które poprowadzili przedstwiciele LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - Prezes Zarządu - Aleksandra Ignaszak oraz Członek Zarzadu - Tomasz Gromala wzięła również udział Pani Dorota Konieczna-Enözel - Burmistrz Pieszyc. 

W załączeniu przedstawiamy wypracowany materiał odnoszący się do obszaru Gminy Pieszyc prosząc mieszkańców o uwagi i nowe pomysły. Informacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl (prosimy o wpisanie tematu: LSR-uwagi) bądź składać bezpośrednio w Biurze LGD w Jugowicach, ul. Dworzec PKP 1/3.

Określone w tabelach punkty rozpisano w kolejności uznanej przez uczestników spotkania wg priorytetów zaczynając od: najsłabszych i najmocniejszych stron, najsilniejszych zagrożeń, największych szans oraz największych problemów obszaru.

Szanse i zagrożenia obszaru   POBIERZ >>>

Mocne i słabe strony obszaru POBIERZ >>>

Problemy obszaru POBIERZ >>> 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ”PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE” WS. UTWORZENIA NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PROW 2014-2020 - WALIM 11-08-2015

      W dniu 11-08-2015r. w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przy ul. Kościuszki 2 o godz. 17:00 odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne poświęcone przygotowaniu materiałów do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. W spotkaniu prowadzonym przez przedstawicieli Zarządu „Partnerstwa Sowiogórskiego”:
1. Aleksandrę Ignaszak – Prezesa Zarządu
2. Tomasza Gromalę – Członka Zarządu
3. Pawła Szafrana – Członka Zarządu
oraz zaproszonego gościa – Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lnu” - Panią Bożenę Pełdiak - uczestniczyło ok. 30 osób – mieszkańców Gminy Walim.

     W pierwszej kolejności zapoznano zebranych z dotychczasową działalnością Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” oraz zrealizowanymi projektami w okresie programowania PROW 2007-2013. Następnie zgromadzonym zostały przedstawione podstawowe założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dalszej części spotkania przystąpiono do określenia słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz największych problemów występujących na obszarze.

Zebrany materiał posłuży do określenia celów oraz do sformułowania przedsięwzięć jakie powinna zawierać Lokalna Strategia Rozwoju. W załączeniu przedstawiamy wypracowany materiał odnoszący się do obszaru Gminy Walim prosząc mieszkańców o uwagi i nowe pomysły. Informacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl (prosimy o wpisanie tematu: LSR-uwagi) bądź składać bezpośrednio w Biurze LGD w Jugowicach, ul. Dworzec PKP 1/3.

Określone w tabelach punkty rozpisano w kolejności uznanej przez uczestników spotkania wg priorytetów zaczynając od: najsłabszych i najmocniejszych stron, najsilniejszych zagrożeń, największych szans oraz największych problemów obszaru.

Szanse i zagrożenia obszaru   POBIERZ >>>

Mocne i słabe strony obszaru POBIERZ >>>

Problemy obszaru POBIERZ >>> 

********************************************************
                                    ************************************************

Głównym cechą podejmowanych działań w nowym okresie programowania, w którym podejście Leader będzie realizowane w ramach szerszej koncepcji tzw. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - jest umożliwianie i wspieranie prowadzenia oddolnych przedsięwzięć rozwojowych. Tym samym przedstawiamy Państwu harmonogram spotkań w gminach, które od 2015r. wspólnie podjęły się współpracy i realizacji PROW na swoim terenie.

Zapraszamy do współpracy!

Gmina  Termin Miejsce  Adres  Godzina 
Walim

11.08.2015

/Wtorek/
Centrum Kultury
 i Turystyki w Walimiu 

Ul. Kościuszki 2

58-320 Walim
17:00
Pieszyce 

20.08.2015

/Czwartek/
Miejska Biblioteka 
Publiczna – Centrum Kultury

Ul. Kopernika 37

58-250 Pieszyce
17:00
Głuszyca

24.08.2015

/Poniedziałek/
Centrum Kultury –MBP 
w Głuszycy

Ul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca
17:00
Nowa Ruda 

03.09.2015

/Czwartek/
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda 
w Ludwikowicach Kłodzkich

Ul. Fabryczna 2

57-450 Ludwikowice Kłodzkie
17:00
Jedlina Zdrój

17.09.2015

/Czwartek/
Centrum Kultury 
w Jedlinie-Zdroju

Ul. Piastowska 13

58-330 Jedlina-Zdrój
17:00
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.