Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Lokalna Grupa Działania

"Partnerstwo Sowiogórskie"

Siedziba/Biuro LGD
ul. Dworzec PKP 1/3
58-321 Jugowice (Gmina Walim)

tel. /fax. 74 87 16 150
tel.kom.: 539 972 140

Głód Iweta - specjalista ds. funkcjonowania
Skup Anna - specjalista ds. wdrażania

  
biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl
www.partnerstwo.sowiogorskie.pl

Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godzinach:

pn.: 7:30-15:30

wt.:  7:30-15:30

śr.:  7:30-17:00

czw.:  7:30-15:30

pt.:  7:30-14:00


KRS nr 0000321512
REGON 020916930
NIP 885 16 17 489
Nr identyfikacyjny 063263625

Konto bankowe: PKO Bank Polski SA Odział 1 w Wałbrzychu
Nr 26 1020 5095 0000 5402 0191 8150

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.