Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Lokalna Grupa Działania

"Partnerstwo Sowiogórskie"

Siedziba/Biuro LGD 

ul. Dworzec PKP 1/3      
58-321 Jugowice  
(Gmina Walim)

 

tel. /fax. 74 87 16 150

tel.kom.: 539 972 140

iweta.glod@partnerstwo.sowiogorskie.pl         

biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl        Zarząd LGD / Biuro LGD

www.partnerstwo.sowiogorskie.pl

Biuro czynne: pn-pt w godz. 7:30 - 15:30

 

 

KRS nr 0000321512

REGON 020916930

NIP 885 16 17 489

Nr identyfikacyjny 063263625

Konto bankowe:

Bank Zachodni WBK 1 Oddział w Głuszycy 
Nr 85 1090 2314 0000 0001 1230 6465

 

GALERIA I siedziby Stowarzyszenia: Ludwikowice Kłodzkie

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.