Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

W okresie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju w biurze Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" mają Państwo możliwość bezpośrednio składać i pobierać ankiety oraz otrzymać materiały umożliwiające zgłoszenie własnej inicjatywy / uwag do LSR.

Z uwagi na jednoetatowe zatrudnienie i realizację obowiązków służbowych również poza Biurem - prosimy o wcześniejszy kontak telefoniczny z pracownikiem.

Siedziba/Biuro LGD 

ul. Dworzec PKP 1/3      
58-321 Jugowice  
(Gmina Walim)

 tel. /fax. 74 87 16 150

tel.kom.: 539 972 140

iweta.glod@partnerstwo.sowiogorskie.pl         

biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl        Zarząd LGD / Biuro LGD

www.partnerstwo.sowiogorskie.pl

Biuro czynne: pn-pt w godz. 7:30 - 15:30 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych: Cele i przedsięwzięcia LSR - priorytety rozwoju obszaru.

Gmina  Termin Miejsce  Adres  Godzina 
Walim

28-10-2015
/środa/

Urząd Gminy w Walimiu 
- Sala Narad

Ul. Boczna 9

58-320 Walim
10:00
Pieszyce 

02-11-2015
/pn/

Urząd Miejski w Pieszycach 
- Sala Narad

Ul. T.Kościuszki 2

58-250 Pieszyce
15:00
Głuszyca

29-10-2015
/czwartek/

Urząd Miejski w Głuszycy 
- Sala Konferencyjna

Ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca

16:30
Nowa Ruda 

29-10-2015
/czwartek/

Urząd Gminy w Nowej 
Rudzie 
- Sala Narad

Ul. Niepodległości 1

57-400 Nowa Ruda
14:30
Jedlina Zdrój

30-10-2015
   /piątek/            

Centrum Kultury 
w Jedlinie-Zdroju

Ul. Piastowska 13

58-330 Jedlina-Zdrój
13:00
Głuszyca 05-11-2015
/czwartek/
Urząd Miejski w Głuszycy 
- Sala Konferencyjna
Ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca
16:30

Zapraszamy do współpracy!

Gmina  Termin Miejsce  Adres  Godzina 
Walim

11.08.2015

/Wtorek/
Centrum Kultury
 i Turystyki w Walimiu 

Ul. Kościuszki 2

58-320 Walim
17:00
Pieszyce 

20.08.2015

/Czwartek/
Miejska Biblioteka 
Publiczna – Centrum Kultury

Ul. Kopernika 37

58-250 Pieszyce
17:00
Głuszyca

24.08.2015

/Poniedziałek/
Centrum Kultury –MBP 
w Głuszycy

Ul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca
17:00
Nowa Ruda 

03.09.2015

/Czwartek/
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda 
w Ludwikowicach Kłodzkich

Ul. Fabryczna 2

57-450 Ludwikowice Kłodzkie
17:00
Jedlina Zdrój

17.09.2015

/Czwartek/
Centrum Kultury 
w Jedlinie-Zdroju

Ul. Piastowska 13

58-330 Jedlina-Zdrój
17:00
Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.