Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Szanowni Państwo 

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznej wersji ankiety dotyczącej tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014 -2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” (Głuszyca, Nowa Ruda, Jedlina Zdrój, Walim, Pieszyce)

Państwa uwagi będą dla nas bardzo cenne i pozwolą wnieść stosowne zapisy w projekt LSR. Ankieta jest bardzo krótka i nie zajmie Państwu wiele czasu, natomiast pozwoli w pełni wyjść naprzeciw Państwa rzeczywistym potrzebom w zakresie dofinansowania projektów.

Link do ankiety: 

https://docs.google.com/forms/d/1uL3Nz90sSYeUrRLY2dY_Yh8tljPOELnh6GLgePPvDrU/viewform

 

TERMIN SKŁADANIA ANKIET MIJA 22 grudnia 2015 r. o godz. : 10:00 

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.