Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Poddziałanie 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozowju lokalnego kierowanego przez społeczność 

ROZPORZĄDZENIE: 

1. Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

>>> pobierz pdf

1.1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia: 02-09-2016

Data wejścia w życie: 03-09-2016 

>>> pobierz pdf 

*************************************************

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Dokumentacja z dn. 09-09-2016:

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik)

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik)

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik) 

**********************************************************************

ARCHIWUM - data publikacji  dokumentacji: ARiMR z dn. 27-07-2016r.

Wersje 1z 

Wniosek o przyznanie pomocy >>> pobierz dokumentację 

Umowa o przyznanie pomocy >>> pobierz dokumentację 

Wniosek o płatność >>> pobierz dokumentację 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Dokumentacja z dn. 09-09-2016:

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik)

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik)

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik)

********************************************************************

ARCHIWUM - data publikacji  dokumentacji: ARiMR z dn. 27-07-2016r.

Wersje 1z

Wniosek o przyznanie pomocy >>> pobierz dokumentację 

Umowa przyznania pomocy >>> pobierz dokumentację 

Wniosek o płatność >>> pobierz dokumentację 

*************************************************

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Granty - dokumentacja dla Beneficjentów - LGD 

wersja_2_Procedury dla projektów grantowych >>> aktualne 18-07-2016

1. Pełna dokumentacja >>> 28-12-2015 

ARCHIWUM:

wersja_1_Procedury dla projektów grantowych >>> 28-12-2015 

ZALICZKA

1. Wniosek o zaliczkę - pobierz plik

2. Instrukcja do wniosku o zaliczkę - pobierz plik

3. Wzór gwarancji - pobierz plik

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.