Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

        W dniu 7 listopada 2016r. Rada Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" uczestniczyła w szkoleniu związanym z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Zakresem szkolenia były podstawy prawne funkcjonowania LGD i wdrażania LSR, zarządzenie procesem wdrażania LSR i funkcjonowania LGD z uwzględnieniem zadań poszczególnych organów LGD. Ważnym tematem szkolenia była również Metodyka Pracy Rady, w tym szczegółowe omówienie czytelności i przejrzystości lokalnych kryteriów wyboru dla poszczególnych przedsięwzięć. 

 

25-11-2016

Szanowni Państwo 

          17 listopada zakończyliśmy cykl szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów zaintreresowanych wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informujemy, że łącznie przeszkolonych zostało 140 osób. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przełoży się na mnogość złożonych wniosków oraz duże zainteresowanie konkursami organizowanymi przez nasze Stowarzyszenie i realizację planów związanych z podejmowanymi i rozwijanymi na naszym obszarze działalnościami, a także pomoże mieszkańcom Partnerstwa spełnić swoje marzenia i plany. 

  Dziękujemy 

18-10-2016

 Zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, chcących uzyskać dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

1. PROJEKTY GRANTOWE,

OPERACJE KONKURSOWE O WARTOŚCI POWYŻEJ 50 TYS. ZŁ

Na szkolenia zapraszamy osoby fizyczne, przedstawicieli NGO 
 i organizacji pozarządowych

08-11-2016    Nowa Ruda

09-11-2016    Jedlina Zdrój 

pobierz ogłoszenie >>>

pobierz deklarację zgłoszenia (word) >>>

pobierz deklarację PDF >>>>

program szkoleń >>>

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Na szkolenia zapraszamy osoby zainteresowane podejmowaniem 
 i rozwijaniem działalności gospodarczej

15-11-2016   Pieszyce

16-11-2016 Walim

17-11-2016 Głuszyca 

pobierz ogłoszenie >>>

pobierz deklarację zgłoszenia (word) >>>

pobierz deklarację PDF >>>>

program szkoleń >>>

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.