Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PARTNESRTWO SOWIOGÓRSKIE" >>> POBIERZ 

********************************************************************

3. Informujemy, że w dniu 21-06-2016r. w wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z dwoma kandydatkami aplikującymi na wolne stanowisko pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" Zarząd LGD podjął decyzję o zatrudnieniu na stanowisku: specjalista ds. wdrażania jednej z kandydatek. Po podpisaniu umowy o pracę i rozpoczęciu pełnienia obowiązków przez rekomendowaną kandydatkę na pracownika Stowarzyszenia na stronie www. zostanie umieszczona informacja stanowiąca uzupełnienie danych kontaktowych Biura LGD. 

Data zamieszczenia informacji: 22-06-2016

********************************************************************
2. Informujemy, iż w dniu 14-06-2016r. spośród zgłoszonych 4 kandydatur Zarząd LGD do rozmów kwalifikacyjnych zaprosił dwie osoby, które zostały poinformowane o ich terminie zgodnie z Regulaminem. Dziękujemy pozostałym kandydatom za złożenie aplikacji. 
O wynikach naboru poinformujemy po zakończeniu II etapu. 

Data informacji: 14-06-2016
********************************************************************

1. NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. WDRAŻANIA >>> OGŁOSZENIE 

   Data ogłoszenia: 02-06-2016 

********************************************************************

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.