Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

28-10-2016

Szanowni Państwo       

        W bieżącym tygodniu zakończyliśmy cykl spotkań informacyjnych dla osób zaintreresowanych wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z przyjemnością informujemy, że łącznie we wszystkich Gminach mieliśmy przyjemność spotkać się z grupą prawie 150 osób, która zaintrersowała się naszą działalnością. Mamy nadzieję, że podobna liczba uczestników skorzysta z bezpłatnych szkoleń planowanych zgodnie z harmonogramem w listopadzie 2016 co przyniesie wymierny efekt w postaci wielu ciekawych wniosków i różnorodnych pomysłów na realizację naszej Strategii. 

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie i zapraszamy na szkolenia. 

24-10-2016

Szanowni Państwo

Informujemy, że w ubiegłym tygodniu odbyły się dwa pierwsze spotkania informacyjne z mieszkańcami obszaru objętego Strategią Rozwoju Kierowanego przez Społeczność w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W dniach 18-19.10.2016 mieliśmy przyjemność spotkać się z Państwem w Gminie Walim oraz Pieszyce.

18-10-2016 - Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

19-10-2016 - Centrum Kultury w Pieszycach 

W tym tygodniu zgodnie z planem zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców pozostałych Gmin:

Jedlina Zdrój 

25.10.2016

/Wtorek/
Centrum Kultury –MBP 
w Jedlinie Zdrój 

Ul. Piastowska 13
58-330 Jedlina-Zdrój

16:00
Nowa Ruda 

25.10.2016
/Wtorek/

Muzeum Ziemi 
Sowiogórskiej 

Ul. Główna 65

57-450 Ludwikowice Kłodzkie
17:00
Głuszyca

26.10.2016

/Środa/
Miejska Biblioteka 
Publiczna - Centrum Kultury 
w Głuszycy 

Ul. Grunwaldzka 26
58-340 Głuszyca

15:00


Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom na spotkaniu przedstawimy wspólnie wypracowany LSR wraz z procedurami jego wdrażania oraz zakres i formy pomocy. Liczymy na liczną frekfencję i duże zaintersowanie możliwością pozyskania środków z EFRROW. 

                   Zapraszamy

****************************************************************

********************                                      **********************

29-09-2016

SPOTKANIA INFOMACYJNE 

Szanowni Państwo 

          Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uprzejmie informuje, iż został ustalony harmonogram spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Beneficjentami działań mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, JST, NGO, grupy defaworyzowane oraz inne podmioty określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Kwota przeznaczona dla Beneficjentów to 5.400.000,00 złotych.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie głównych założeń LGD oraz zasad wdrażania LSR

Harmonogram spotkań: 

Gmina 

Termin Miejsce  Adres  Godzina 
Walim

18.10.2016

/Wtorek/
Centrum Kultury
 i Turystyki w Walimiu 

Ul. Kościuszki 2

58-320 Walim
13:00
Pieszyce 

19.10.2016

/Środa/
Miejska Biblioteka 
Publiczna – Centrum Kultury

Ul. Kopernika 37

58-250 Pieszyce
16:00
Jedlina Zdrój 

25.10.2016

/Wtorek/
Centrum Kultury –MBP 
w Jedlinie Zdrój 

Ul. Piastowska 13
58-330 Jedlina-Zdrój

16:00
Nowa Ruda 

25.10.2016
/Wtorek/

Muzeum Ziemi 
Sowiogórskiej 

Ul. Główna 65

57-450 Ludwikowice Kłodzkie
17:00
Głuszyca

26.10.2016

/Środa/
Miejska Biblioteka 
Publiczna - Centrum Kultury 
w Głuszycy 

Ul. Grunwaldzka 26
58-340 Głuszyca

15:00

***********************************************

Pierwsze spotkanie informacyjne 

 W ramach realizacji Planu komunikacji rozpisano w jego harmonogramie min. szereg spotkań informacyjnych oraz szkoleń dedykowanych mieszkańcom, potencjalnym beneficjentom i partnerom jak również przedstawicielom grup defaworyzowanych ujętych w LSR. 

Pierwsze spotkanie informacyjne, na którym omówiony został nowy okres programowania PROW 2014-2020 oraz główne założenia LSR realizowanej przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" - zostało skierowane do Członków Stowarzyszenia, które w ostatnim czasie zmianiło swój obszar, tym samym przyjmując w poczet swoich członków wiele nowych osób i podmiotów.

Kolejne spotkania informacyjne z mieszkańcami, na których zostanie przedstawiony wspólnie wypracowany LSR wraz z procedurami jego wdrażania - odbędą się na terenie wszystkich Gmin członkowskich. Licząc na liczną frekfencję i duże zaintersowanie możliwością pozyskania środków z EFRROW terminy spotkań zostaną ustalone w okresie powakacyjnym. Już teraz zapraszamy do udziału.

Jeżeli chcą Państwo uzyskiwać informacje na bieżąco o terminach realizacji poszególnych działań w tym kierunku i być informowani o szkoleniach czy spotkaniach prosimy o wysłanie e-maila na adres biuro@partnerstwo.sowiogórskie.pl z prośbą o przekazywanie tychże informacji na wskazany przez Państwa adres e-mail. Wszystkie aktualności będą zamieszczane również na naszej stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym, który zostanie założony w myślą o możliwości bieżącej i szybkiej komunikacji z zainteresowanymi. 

Z myślą o dotarciu do szerszej grupy odbiorców - głównie osób, które nie korzystają na codzień z komuptera czy innych urządzeń mobilnych - wydamy publikacje oraz innne drukowane materiały promocyjne.

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.