Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

Pobierz Lokalną Strategię Rozwoju LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - wersja aktualna >>

Pobierz Lokalną Strategię Rozwoju LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - wersja 14 >>>

Pobierz Lokalną Strategię Rozwoju LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - wersja 13 >>>

Pobierz Lokalną Strategię Rozwoju LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - wersja 12 >>>

Pobierz Lokalną Strategię Rozwoju LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - wersja 11 pdf >>

Pobierz Loklaną Strategię Rozwoju LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - wersja 10 pdf >>

Pobierz Lokalną Strategię Rozwoju LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - wersja 9  pdf >>

Pobierz Lokalną Strategię Rozwoju LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - wersja 8  pdf >>

Pobierz Lokalną Strategię Rozwoju LGD "Partnerstwo Sowiogórskie'  - wersja 7 pdf >>

Pobierz Lokalną Strategię Rozwoju LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - wersja 6 pdf >>

Pobierz Lokalną Strategię Rozwoju LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" - wersja 5 pdf >>

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.