Zaloguj się

Partnerstwo Sowiogórskie

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORÓW:

NA STANOWSKO DYREKTORA BIURA LGD >>

NA STANOWSKO ASYSTENTA DYREKTORA BIURA LGD >>

NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO/BIURA RACHUNKOWEGO LGD >>

NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO/BIURA RACHUNKOWEGO LGD
18.11.2009r.
                                                                                          więcej >>

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA DYREKTORA BIURA
18.11.2009r.                                                                                         
więcej >>

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA BIURA LGD
18.11.2009r.
                                                                                          więcej >>

 

Mapa strony
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.