INFORMACJE OGÓLNE 

                                                            

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

GRANT 1 - "Inicjatywy służące promocji regionu" 

Informujemy, że w dniu 10-05-2018 roku podpisano pierwszą Umowę o przyznaniu pomocy nr 00339-6935-UM0120005/17 (po Aneksie nr 1: zmiana na nr 00339-6935-UM0120676/17).
Operacja realizowana w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

W ramach projektu grantowego pn. "Inicjatywy służące promocji regionu" zrealizowane zostaną 4 zadania grantowe.

Zadanie 1 - "Sowiogórskie Kolędowanie" 
Dzięki realizacji powyższego zadania mieszkańcy terenu LGD oraz przybyli goście podniosą poziom świadomości dot. tradycji, zwyczajów, historii i kultury tutejszych terenów, w tym tradycji Bożonarodzeniowych, muzyki, instrumentów oraz bogactwa kulturowego Gór Sowich. Miejsce realizacji Gmina Głuszyca, Parafia pw. Chrystusa Króla.

Zadanie 2 - "Aktywny Trójkąt - promocja tras ACTIVE w Górach Sowich".
Celem głównym projektu jest promocja regionu poprzez popularyzację trasy Active łączącej sąsiadujące ze sobą Gminy- Głuszycę, Walim i Jedlinę-Zdrój. Trasa dedykowana jest dla rowerzystów, biegaczy i miłośników nordic-walking, realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby turystów odwiedzających obszar LGD, wypromowane zostaną również najcenniejsze atrakcje o charakterze historycznym i przyrodniczym.  Miejsce realizacji: Gmina Głuszyca, Głuszyca, Grzmiąca, Sierpnica, Kolce, Jedlina-Zdrój, Walim, Olszyniec, Jugowice.

Zadanie 3 - Promocja obszaru Gór Sowich poprzez realizację wydarzenia historyczno - kulturalnego oraz publikację.  Organizacja Festynu Wolności  przyczyni się do wypromowania oferty Gor Sowich, prezentacji produktu regionalnego. Uczestnicy imprezy wezmą udział w warsztatach historycznych i bedą mogli oglądać wystawę wielkoformatową.  Miejsce realizacji: Gminy: Pieszyce, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Walim, Głuszyca.
NIEZREALIZOWANO

Zadanie 3 - Moja "mała Ojczyzna" - wybrane w ramach naboru uzupełniającego 

Zadanie ma na celu promocję regionu poprzez wydanie 2 publikacji i organizację wydarzenia promującego lokalne wartości historyczne i kulturowe. Wydany zostanie album „Głuszyca, moja Itaka” oraz ulotka promująca lokalnych twórców, artystów i poetów związanych z gminą Głuszyca. Zaprezentowana twórczość literacka ukaże bogactwo walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Gminy Głuszyca. W ramach wydarzenia zorganizowany zostanie konkurs literacki uwzględniający tematykę ochrony środowiska, na który zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich gmin Partnerstwa Sowiogórskiego.

Zadanie 4 - „Promocja regionu Gór Sowich poprzez powrót do historycznych korzeni miasta Jedlina-Zdrój – obchody 250-lecia nadania praw miejskich”
Dzięki realizacji projektu poprawi się świadomość mieszkańców Jedliny-Zdroju nt. historii swojego miasta, a tym samym zwiększy się tożsamość lokalna. Zorganizowanie wystawy fotograficznej będzie dodatkowym czynnikiem promującym miasto i region sowiogórski i przyczyni do bliższej współpracy mieszkańców i instytucji kultury na terenie gmin partnerstwa. Dzięki publikacji wzrośnie zainteresowanie turystów częścią obszaru Gór Sowich jakim jest miasto Jedlina-Zdrój, co powinno przełożyć się na zwiększenie ruchu turystycznego. Miejsce realizacji: Jedlina-Zdrój. 
NIEZREALIZOWANO

Zadanie 4 - I Zimowy Turniej w piłkę nożną JEDLINA-ZDRÓJ - wybrany w ramach naboru uzupełniającego 

Wydarzenie jakim będzie cykl rozegranych turniejów w piłkę nożną ma za zadanie zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego. Do rozgrywek zostaną zaproszone kluby działające na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego i nie tylko. Podczas zawodów odbędzie się akcja „Stop plastikowi” oraz pogawędka o ochronie środowiska. W przerwach rodzice i dziadkowie zawodników będą rozgrywali konkursy. Wydana zostanie publikacja będąca podsumowaniem wydarzenia oraz zawierająca historie klubów z terenu LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”.


REALIZACJE

Zadanie 1 - "Sowiogórskie Kolędowanie" 

"Sowiogórskie Kolędowanie" – 26 grudnia 2018 r. w Głuszycy miał miejsce niezwykły wieczór kolęd w wykonaniu Trzech Tenorów. W kościele pw. Chrystusa Króla wybrzmiały najpiękniejsze kolędy, pastorałki zarówno tradycyjne polskie jak również z innych stron świata w wykonaniu Jakuba Oczkowskiego wraz z osobami towarzyszącymi i orkiestra im. A. Wrońskiego pod dyrekcją Mieczysława Smydy. Wydarzenie, które licznie zgromadziło mieszkańców zarówno Głuszycy jak również innych Gmin wchodzących w skład LGD "Partnerstwo Sowiogórskie" było doskonałą okazją do integracji i promocji regionu sowiogórskiego. Lokalny charakter projektu podkreślił występ głuszyckich seniorek, które wykonały najpopularniejsze utwory bożonarodzeniowe w części poprzedzającej główny koncert. Z myślą o gościach spoza obszaru sowiogórskiego organizator-Stowarzyszenie "w-Akcji", przygotował również foldery promujące walory turystyczne, kulturowe i krajobrazowe Gór Sowich. Całość wydarzenia została zarejestrowana i wydana na płytach CD, które przekazano do nieodpłatnej dystrybucji. Wydarzenie „Sowiogórskie kolędowanie“ pozytywnie wpłynęło na rozwój kultury na terenie Głuszycy, ponieważ zapoczątkowało organizację serii koncertów, które odbywają się w 2019 roku w kościele pw. Chrystusa Króla w Głuszycy. Kolejne spotkanie z „żywą kulturą“ już 17 sierpnia 2019 r. 

Zadanie 2 - "Aktywny Trójkąt - promocja tras ACTIVE w Górach Sowich"

Zadanie pn. „Aktywny Trójkąt- promocja tras ACTIVE w Górach Sowich” polegało na przygotowaniu materiałów promujących samą trasę jako formę aktywnej turystyki pieszej, rowerowej, nordic – walking, jak również wszelkich atrakcji, które na niej można zobaczyć. W ramach projektu przygotowywane zostały mapy z wyznaczoną trasą oraz opisanymi znajdującymi się w jej pobliżu atrakcjami o charakterze historycznym i przyrodniczym. Opracowane zostały również ulotki, gadżety reklamowe, zachęcające do odwiedzenia regionu i skorzystania z walorów historycznych i przyrodniczych gmin Głuszyca, Jedlina-Zdrój i Walim. Treści i wygląd materiałów promocyjnych konsultowany był z seniorami, którzy aktywnie korzystają z tras. Zakupiony został także balon pneumatyczny z nadrukowaną reklamą tras #ACTIVE.

Ponadto w dniach 1-2 września br. w Centrum Handlowym „Aleja Bielany” w Bielanach Wrocławskich grupa przedstawicieli Gminy Głuszyca przeprowadziła kampanię promocyjną tras #ACTIVE znajdujących się na terenie Głuszycy, Jedliny-Zdrój i Walimia.  Na stoisku promocyjnym można było  otrzymać ulotkę, mapę oraz gadżety promocyjne, zachęcające do poznania nowego produktu turystycznego oraz atrakcji turystycznych znajdujących się na  obszarze  trzech sąsiadujących ze sobą gmin. Osoby preferujące  aktywny wypoczynek mogły zdobyć więcej informacji od wolontariuszy na temat tras dedykowanych dla rowerzystów, biegaczy oraz  uprawiających nordic-walking. 

Zadanie 3 - Promocja obszaru Gór Sowich poprzez realizację wydarzenia historyczno - kulturalnego oraz publikację - niezrealizowano 

Zadanie 3 - Moja "mała Ojczyzna" - zrealizowane w ramach naboru uzupełniającego 

Zadanie miało na celu promocje regionu poprzez wydanie 2 publikacji i organizację wydarzenia promującego lokalne wartości historyczne i kulturowe. Wydano album „Głuszyca, moja Itaka” oraz ulotkę promującą lokalnych twórców, artystów i poetów związanych z gminą Głuszyca. Zaprezentowana twórczość literacka ukazała bogactwo walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Gminy Głuszyca. W ramach wydarzenia zorganizowany został konkurs literacki uwzględniający tematykę ochrony środowiska, na który zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich gmin Partnerstwa Sowiogórskiego.

Zadanie 4 - „Promocja regionu Gór Sowich poprzez powrót do historycznych korzeni miasta Jedlina-Zdrój – obchody 250-lecia nadania praw miejskich” - niezrealizowano 

Zadanie 4 - I Zimowy Turniej w piłkę nożną JEDLINA-ZDRÓJ - zrealizowane w ramach naboru uzupełniającego 

Wydarzenie jakim był cykl rozegranych turniejów w piłkę nożną  miał za zadanie zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego. Do rozgrywek zostały zaproszone kluby działające na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego  i nie tylko. Podczas zawodów odbyła się akcja „Stop plastikowi” oraz pogawędka o ochronie środowiska. W przerwach rodzice i dziadkowie zawodników rozgrywali konkursy. Publikacja będąca podsumowaniem wydarzenia zawiera historie klubów z terenu LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”.

Lokalna Grupa Działania
"PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE"
Siedziba/Biuro LGD
ul. Grunwaldzka 26 
58-340 Głuszyca
KONTAKT

Więcej

Film promocyjny
wtorek, 21 grudnia 2021
Portal ARiMR
piątek, 1 grudnia 2017
doradztwo w biurze lgd
środa, 1 marca 2017
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
« Czerwiec   Sierpień »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031