Szkolenie dla Wnioskodawców - styczeń 2023

Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na podjęcie, rozwijanie działalności gospodarczej oraz infrastruktury publicznej chcących uzyskać wsparcie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 16:00 w dniu 31 stycznia 2023r. (wtorek) w  Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Grunwaldzkiej 26 (czytelnia, wejscie z prawej strony budynku) 

Termin naboru wniosków od  10 lutego 2023r. do 24 lutego 2023r.

ogłoszenie>>>

deklaracja uczestnictwa pobierz>>>

program szkolenia>>>

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI:  do 27 stycznia 2023 roku (piątek) 


Zainteresowanych udziałem prosimy o pobranie, wypełnienie formularza deklaracji i przesłanie zgłoszenia mailowo na adres: biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl 

Szkolenia dla wnioskodawców - wrzesień 2019

Zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców. 

UWAGA! 9 września 2019 odbedą się dwa szkolenia: (treść ogłoszenia - pobierz >>>)

Osoby chcące podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą 

zapraszamy 9 września 2019r. na godz. 14:00 do małej sali (pracownia) w CKMBP w Głuszycy 
przy ul. Grunwadzkiej 26 - wejście boczne jak do Biura LGD

Planowany termin naboru wniosków: październik 2019 roku

pobierz deklarację uczestnictwa działalność gospodarcza  >>>>

Zainteresowanych projektami grantowymi (organizacja wydarzenia + publikacja) chcących uzyskać wsparcie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”: 

zapraszamy 9 września 2019r. na godz. 18:00 do małej sali (pracownia) w CKMBP w Głuszycy 
przy ul. Grunwadzkiej 26 - wejście boczne jak do Biura LGD

Planowany termin naboru wniosków: wrzesień 2019 roku

pobierz deklarację uczestnictwa GRANTY >>>>

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI:  do 5 września 2019 roku (czwartek) 

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji stosownie do rodzaju szkolenia i przesłanie zgłoszenia mailowo na adres: biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl 

Szkolenia marzec 2019

Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych projektami grantowymi chcących uzyskać wsparcie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szkolenia odbędą sie w dniach 12 -14 marca 2019r. 

Ogłoszenie o szkoleniu >>> pobierz 

Terminy i miejsca szkoleń:

PIESZYCE

12.03.2019

(wtorek)

Centrum Kultury

ul. M. Kopernika 37

58-250 Pieszyce

17:00-19:00

GŁUSZYCA

13.03.2019

(środa)

Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca

17:00-19:00

NOWA RUDA

14.03.2019

(czwartek)

Centrum Kultury

ul. Fabryczna 2

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

17:00-19:00

 
Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji umieszczonego na stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl i przesłanie zgłoszenia mailowo na adres: biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl 

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI:  do 7 marca 2019 roku (czwartek) 

Planowany termin naboru wniosków: kwiecień 2019 roku

pobierz deklarację uczestnictwa >>>>

program szkolenia>>>

Prezentacje ze szkoleń

Szanowni Państwo 

Poniżej zamieszamy prezentacje ze szkoleń, jakie odbyły się na obszarze naszego LGD dla potencjalnych Wnioskodawców zamierzających aplikować o dofinansowanie w ramach najbliższego naboru wniosków: 

Pozostałe materiały dostępne są w ogłoszeniach o naborach wniosków dla poszczególnych działań w zakladce: Ogłoszenia - nabory wniosków. 

Zakończono szkolenia przed II Naborami

Szanowni Państwo 

Informujemy, iż zgodnie z Planem szkoleń oraz Planem komunikacji zakończono spotkania merytoryczne dla wnioskodawców oraz członków Rady LGD "Partnerstwo Sowiogórskie". 

Szkolenie dla przedsiębiorców oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą na naszym obszarze odbyło się 27-03-2018r. w MBP - CK w Pieszycach, natomiast szkolenie z zakresu przygotowania zadań grantowych oraz tzw. "dużych" projektów odbyło się w dn. 12-04-2018r. w CK w Jedlinie - Zdrój. Również 12-04-2018r. przedstawiciele Rady zapoznali się ze zmianami w zasadach proceduralnych dotyczących oceny wniosków. 

Zapraszamy serdecznie na dalsze konsultacje bezpośrednio w Biurze LGD i do składania wniosków. 

Przyszłym Wnioskodawcom życzymy POWODZENIA! 

Szkolenie-działalność gospodarcza

Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych podejmowaniem  i rozwijaniem działalności gospodarczej, chcących uzyskać dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szkolenie odbędzie sie w dniu 27 marca 2018r. w Centrum Kultury w Pieszycach, ul. Mikołaja Kopernika 37. Rozpoczęcie: godzina 14:00

Szkolenie poprowadzi pan Paweł Antoniewicz 
W związku z ograniczoną liczbą miejsc zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji umieszczonego na stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl i przesłanie na nr fax 74 87 16 150 lub mailowo: biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl 

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI:  do 23 marca 2018 roku (piatek) do godz. 12.00

Szczegółowe informacje i program szkolenia będzie wkrótce dostępny na stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl 

Planowany termin naboru wniosków: przełom kwietnia i maja 2018 roku

pobierz deklarację zgłoszenia >>>

pobierz program szkolenia>>>

Szkolenia-grantobiorcy i jst

Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych projektami grantowymi oraz operacjami konkursowymi pow. 50 tys. zł dla JST chcących uzyskać wsparcie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szkolenie odbędzie sie w dniu 12 kwietnia 2018r. w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdrój, ul. Piastowska 13.

Rozpoczęcie: godzina 14:00

Szkolenie poprowadzi pan Paweł Antoniewicz 
W związku z ograniczoną liczbą miejsc zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza deklaracji umieszczonego na stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl i przesłanie na nr fax 74 87 16 150 lub mailowo: biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl 

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI:  do 05 kwietnia 2018 roku (czwartek) do godz. 10.00

Szczegółowe informacje i program szkolenia będzie wkrótce dostępny na stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl 

Planowany termin naboru wniosków: przełom kwietnia i maja 2018 roku

pobierz deklarację uczestnictwa>>>

program szkolenia>>>

Szkolenie dla Rady 22-03-2017

13-04-2017

        W dniu 22 marca 2017r. Rada i pracownicy Biura LGD Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" uczestniczyli w szkoleniu związanym z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Szkolenie zostało zorganizowane pod kątem omówienia zmienionej dokumentacji w zakresie Procedur oceny wniosków, metodyki oceny wniosków z użyciem aplikacji elektronicznje oraz ewentualnym użyciem generatora wniosków, lokalnych kryterii wyboru, celi i założeń oraz przedsięwzięć przewidzianych do wsparcia w ramach pierwszych ogłaszanych przez LGD naborów w maju 2017r, jak również przypomniane zostały zadania Rady i pracowników Biura z uwzględnieniem użycia Aplikacji elektronicznej do obsługi wniosków. 

25-11-2016        

  W dniu 7 listopada 2016r. Rada Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" uczestniczyła w szkoleniu związanym z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Zakresem szkolenia były podstawy prawne funkcjonowania LGD i wdrażania LSR, zarządzenie procesem wdrażania LSR i funkcjonowania LGD z uwzględnieniem zadań poszczególnych organów LGD. Ważnym tematem szkolenia była również Metodyka Pracy Rady, w tym szczegółowe omówienie czytelności i przejrzystości lokalnych kryteriów wyboru dla poszczególnych przedsięwzięć.

25-11-2016

Szanowni Państwo 

           17 listopada zakończyliśmy cykl szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów zaintreresowanych wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informujemy, że łącznie przeszkolonych zostało 140 osób. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przełoży się na mnogość złożonych wniosków oraz duże zainteresowanie konkursami organizowanymi przez nasze Stowarzyszenie i realizację planów związanych z podejmowanymi i rozwijanymi na naszym obszarze działalnościami, a także pomoże mieszkańcom Partnerstwa spełnić swoje marzenia i plany. 

                                                                                                         Dziękujemy

18-10-2016

Zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, chcących uzyskać dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

1. PROJEKTY GRANTOWE,

OPERACJE KONKURSOWE O WARTOŚCI POWYŻEJ 50 TYS. ZŁ

Na szkolenia zapraszamy osoby fizyczne, przedstawicieli NGO
 i organizacji pozarządowych

08-11-2016    Nowa Ruda

09-11-2016    Jedlina Zdrój 

pobierz ogłoszenie >>>

pobierz deklarację zgłoszenia (word) >>>

pobierz deklarację PDF >>>>

program szkoleń >>>

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Na szkolenia zapraszamy osoby zainteresowane podejmowaniem 
 i rozwijaniem działalności gospodarczej

15-11-2016   Pieszyce

16-11-2016 Walim

17-11-2016 Głuszyca 

pobierz ogłoszenie >>>

pobierz deklarację zgłoszenia (word) >>>

pobierz deklarację PDF >>>>

program szkoleń >>>

 

Lokalna Grupa Działania
"PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE"
Siedziba/Biuro LGD
ul. Grunwaldzka 26 
58-340 Głuszyca
KONTAKT

Więcej

Film promocyjny
wtorek, 21 grudnia 2021
Portal ARiMR
piątek, 1 grudnia 2017
doradztwo w biurze lgd
środa, 1 marca 2017
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
« Czerwiec   Sierpień »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031