INFORMACJE OGÓLNE 

                                                           

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

GRANT 4 - "Dbajmy o naszą lokalną kulturę i dziedzictwo"

Piękne zakończenie roku 2019. Kolejny projekt grantowy przechodzi do realizacji. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00843-6935-UM0121383/19: operacja realizowana w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie:  Rozwój ogólnodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Celem projektu jest  wyposażenie miejsc, służących społeczności lokalnej jako miejsc spotkań mających na celu krzewienie lokalnej kultury, zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochronę środowiska.

Projekt zakłada realizację 5 zadań służących rozwojowi przestrzeni publicznej obszaru LGD poprzez wyposażenie 5 miejsc  służących rozwojowi społeczności lokalnej. Wykorzystany zostanie w tym celu potencjał kulturowy obszaru, zadania zostaną zrealizowane na obszarze LGD.

Zadanie 1 - " Rozwój infrastruktury kulturalnej w Pieszycach"

Wyposażona zostanie sala konferencyjna na obiekcie stadionu miejskiego w Pieszycach. W ramach realizacji zadania zakupionych zostanie 50 składanych krzesełek,  stoły, komputer przenośny,  projektor multimedialny z funkcją TV , ekran na których wyświetlane będą materiały podczas organizowanych na salce szkoleń i spotkań kulturalnych oraz edukacyjnych oraz drukarka, na której drukowane będą materiały służące do prowadzenia zajęć z uczestnikami wydarzeń organizowanych na terenie salki.

Zadanie 2 – „Biblioteka - miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury"

Zadanie będzie polegało na wyposażeniu pomieszczeń biblioteki  przeznaczonych na spotkania edukacyjno-kulturalne służącej rozwojowi społeczności lokalnej. Doposażone pomieszczenia biblioteki będą wykorzystywane w celu promowania i kultywowania zasobów  historycznych, kulturowych i przyrodniczych poprzez organizację spotkań poświęconych tematyce ochrony środowiska oraz kultywowaniu historii i kultury całego obszaru LGD.

Biblioteka dla dzieci oraz  pomieszczenia biblioteki i czytelni dla dorosłych, dzięki realizacji zadania staną się przestrzenią przyjazną do promowania dziedzictwa i zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru LGD.

Zadanie 3 – „Wyposażenie "Krainy edukacyjnej" w Głuszycy w niezbędny sprzęt”

Wyposażona zostanie „Kraina edukacyjna” – miejsce spotkań, w sprzęt niezbędny do organizowania różnego rodzaju aktywności. Zakup telewizora, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego oraz tablic i antyram umożliwi organizowanie różnorodnych  szkoleń, warsztatów i wydarzeń dla społeczności z terenu Gór Sowich związanych z kulturą, promocją regionu oraz ekologią.

Zadanie 4 – „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Piskorzowie”

Celem zadania będzie poprawa infrastruktury kulturalnej i szkoleniowej w Piskorzowie, przez zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia konferencji, szkoleń oraz niewielkich wydarzeń kulturalnych, do sali konferencyjno-szkoleniowej w remizie strażackiej OSP Piskorzów. Zwiększy się możliwość kształcenia się dzieci i młodzieży w zakresie niesienia pomocy osobom jej potrzebującym w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

Zadanie 5 – „Utworzenie Kuźni jako odrębnej wystawy w muzeum”

Celem jest utworzenie atrakcji turystycznej i rozwinięcie oferty promocyjnej regionu, a także promocja zanikającego zawodu kowala. W ramach realizacji zadania utworzona zostanie w obiekcie  muzeum wystawa prezentująca prace kowalskie. W tym celu zostanie wyposażone jedno z posiadanych pomieszczeń w sprzęt kowalski. Organizowane będą wystawy i happeningi dzięki, którym zostanie przybliżona odwiedzającym,  w szczególności młodzieży praca kowala i tajemnice kuźni uchylające rąbek historii zanikającego zawodu.


REALIZACJE

Zadanie 1 - " Rozwój infrastruktury kulturalnej w Pieszycach"

W ramach zadania na obiekcie stadionu miejskiego w Pieszycach powtała nowa salka konferencyjna, która została wyposażona w 50 składanych krzesełek, 10 stołów konferencyjnych, komputer przenośny,  projektor multimedialny, ekran oraz drukarkę. Dzięki tej realizacji będzie można tam organizować spotkania kulturalne oraz edukacyjne. Wyposażenie ma słuzyć nie tylko zawodnikom klubu, ale również ich rodzicom oraz mieszkańcom Gminy. 

Zadanie 2 – „Biblioteka - miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury"

Dzięki pozyskanym środkom pomieszczenia głuszyckiej biblioteki zostały wyposażone  m.in. w nowe stoły, fotele, lady biblioteczne, regał dziecięcy, stojak na prasę, by przy okazji organizacji spotkań edukacyjno-kulturalnych wspierać promocję dziedzictwa i zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru LGD. Zorganizowano „Spotkanie z przyrodą, kulturą i historią”, na które zostali zaproszeni mieszkańcy Gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”. Poprowadził je przedstawiciel Koła Łowieckiego „Trop” w Głuszycy. Uczestnikami były dzieci z głuszyckiego przedszkola oraz studenci ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy.

Zadanie 3 – „Wyposażenie "Krainy edukacyjnej" w Głuszycy w niezbędny sprzęt”

Celem niniejszego projektu było wyposażenie pomieszczenia -  „Krainy edukacyjnej” w niezbędny sprzęt, dzięki czemu możliwe jest organizowanie różnego rodzaju aktywności/spotkań/szkoleń/warsztatów/wydarzeń dla lokalnej społeczności z terenu Gór Sowich, a przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Głuszyca. Spotkania te związane są z kulturą, promocją regionu, ekologią i innymi dziedzinami wchodzącymi w obszar działalności pożytku publicznego. W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono spotkanie edukacji filmowej dla lokalnej społeczności, a także zorganizowano zajęcia edukacyjne dla Seniorów z zakresu nowych technologii oraz robótek ręcznych, które są elementem dziedzictwa lokalnego. Ponadto odbyło się również spotkanie na temat ekologii i postaw ekologicznych.

Poprzez doposażenie „Krainy edukacyjnej” jej użytkownicy otrzymali dobrze wyposażone, komfortowe, nowoczesne i przyjazne miejsce do różnego rodzaju spotkań, aktywności, warsztatów, wydarzeń, które będzie służyło przez długi czas mieszkańcom. Ponadto obszar sowiogórski otrzymał w pełni wyposażone pomieszczenie, które służy i będzie służyć szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Zakupiono telewizor, laptop z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, 3 tablety oraz tablice i antyramy.

Zadanie 4 – „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Piskorzowie”

Celem zadania była poprawa infrastruktury kulturalnej i szkoleniowej w Piskorzowie poprzez zakup wyposażenia do sali konferencyjno-szkoleniowej w remizie strażackiej OSP Piskorzów.

Zakupione wyposażenie  jest niezbędne do prowadzenia konferencji, szkoleń oraz niewielkich wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do rozwoju społeczności lokalnej poprzez zwiększenie możliwości kształcenia się dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie niesienia pomocy osobom jej potrzebującym w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

Salę konferencyjno-szkoleniową w remizie strażackiej OSP Piskorzów wyposażono min. w ekran projekcyjny elektryczny, telewizor – monitor, gablotę na sztandar, szafki kuchenne, kuchenkę mikrofalową, warnik do wody, czajnik, chustę animacyjną, krzesła oraz miniwieżę audio.

Zadanie 5 – „Utworzenie Kuźni jako odrębnej wystawy w muzeum”

Utworzono wystawę promującą prace ginącego zawodu kowala, przez co stworzono nową atrakcję turystyczną i rozwinięto ofertę promującą region. Kuźnię udostępniono do zwiedzania, jednak  z uwagi na sytuację związaną z epidemią zmieniono formę prezentacji ze spotkań na udostępnienie poprzez film. Powstał on we współpracy Rady Sołeckiej wraz ze Stowarzyszeniem Jedność oraz Grupą Odnowy Wsi Kamionki. Do realizacji filmu zaproszono aktywnego zawodowo kowala - Pana Andrzeja Tomana z Głuszycy, który w barwny sposób opowiada o nieznanych faktach z historii kowalstwa na Dolnym Śląsku, jak również o predyspozycjach jakie powinna mieć osoba chcąca wykonywać zawód kowal. W filmiku nie brakuje również nieznanych „niewtajemniczonym” ciekawostek. A przy okazji, wiecie jak podkuwa się konia?

Zapraszamy do obejrzenia >>>>odtwórz film

Lokalna Grupa Działania
"PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE"
Siedziba/Biuro LGD
ul. Grunwaldzka 26 
58-340 Głuszyca
KONTAKT

Więcej

Film promocyjny
wtorek, 21 grudnia 2021
Portal ARiMR
piątek, 1 grudnia 2017
doradztwo w biurze lgd
środa, 1 marca 2017
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
« Czerwiec   Sierpień »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031