INFORMACJE OGÓLNE 

                                                           

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

GRANT 6 - "Nasze Góry Sowie" 

Zadanie 1 - Sowiogórska Impreza Naukowa

dzięki której za pomocą obserwacji mikroskopowych, eksperymentów i „podróży w czasie” poznamy bliżej nasz obszar. Kolejnym tematem imprezy będzie przybliżenie bioróżnorodności i konieczności ochrony naszego środowiska naturalnego. Tu również czekają nas eksperymenty uatrakcyjniające również przekazywanie wiedzy z dziedziny chemii oraz nauk technicznych.

Zadanie 2 - Zostań Strażakiem

to wydarzenie mające na celu zapoznanie  się z zagrożeniami występującymi w codziennym życiu oraz zachęcenie młodzieży do wstępowania w szeregi OSP. Wśród atrakcji planuje się: prezentację sprzętu, pokaz działań ratowniczych, konkurs dla dzieci z nagrodami, zawody, animacji inne niespodzianki.

Zadanie 3 - Bieg Marzanny – Góry Sowie

ma na celu propagowanie aktywności fizycznej połączonej z promocją tradycji oraz Gór Sowich, jak również edukacji ekologicznej.

Zadanie 4 - Wielki Dzień Pszczół

to wydarzenie mające na celu propagowanie i promocję ochrony środowiska dzięki takim elementom jak: pokaz budowy domków dla owadów, plenerowy pokaz filmu animowanego oraz spotkanie z lokalnymi pszczelarzami. 

Zadanie 5 - Załóż własny bioogród 

czyli przeprowadzenie warsztatu w celu zwiększenia świadomości i wiedzy z zakresu ekologicznego podejścia do pielęgnacji roślin. Przeprowadzona zostanie część zarówno teoretyczna jak i praktyczna poświęcona projektowaniu ogrodów łączących
w swej formie aspekt ozdobny i użytkowy.

Zadanie 6 - Sowiogórskie warsztaty filmowe

w których uczestniczyć będą mieszkańcy naszego obszaru. Warsztaty poprowadzone przez zawodowego reżysera oraz aktora zostaną zakończone nagraniem filmu promującego ochronę przyrody, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz promocji zasobów przyrodniczych.

Zadanie 7 - Ekoreporter – Ekoobywatel Warsztaty radiowo – telewizyjne z klimatem w Górach Sowich

to przeprowadzenie warsztatu radiowo-telewizyjnego dla mieszkańców obszaru przybliżającego tajniki dziennikarstwa z elementami edukacji przyrodniczej i klimatycznej.

Zadanie 8 - Ekspozycja multimedialna „Przyroda Gór Sowich”

to przygotowanie wystawy i prezentacji multimedialnej dotyczącej przyrody Gór Sowich, połączonej z koncertem promocyjnym. Zadanie ma przybliżyć mieszkańcom obszaru faunę i florę Gór Sowich.


REALIZACJE

Zadanie 1 - Sowiogórska Impreza Naukowa

„Sowiogórska Impreza Naukowa” skierowana była do mieszkańców i turystów odwiedzających  nasze tereny. Przybyli naukowcy i pasjonaci geologii zachęcali do wzięcia udziału w różnego rodzaju eksperymentach. Odwiedzający mogli sprawdzić „gołym okiem” jak odróżnić opal od zwykłego szkła, a także dowiedzieć się jak piękna i niesamowita może okazać się zwykła plastikowa bezbarwna łyżka. Dzięki obserwacjom mikroskopowym można było odbyć „podróż w czasie” i zobaczyć cząstkę naszego świata zatopioną w bursztynie lub odciśniętą w skale, a także dowiedzieć się jak wyjątkowe
i niepowtarzalne są procesy krystalizacji.

Celem wydarzenia było przede wszystkim przybliżenie odwiedzającym tematu konieczności ochrony naszego środowiska naturalnego oraz całej jego bioróżnorodności.

Zadanie 2 - Zostań Strażakiem

W ramach zadania „Zostań Strażakiem” zrealizowano wydarzenie mające na celu zapoznanie mieszkańców z zagrożeniami występującymi w codziennym życiu, sposobami ich unikania i zwalczania, integracji lokalnej społeczności oraz stworzenie okazji do spędzania wspólnie wolnego czasu. Celem wydarzenia było również zachęcenie młodzieży aby wstępowała w szeregi straży pożarnych.  Uczestnicy zapoznali się  z działaniami jakie podejmuje straż pożarna poprzez min.  prezentację sprzętu czy pokaz działań ratowniczych. Dzieci wzięły udział w konkursie z wiedzy pożarniczej z nagrodami, a także mogły rozegrać mecz ze strażakami. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymywali darmowy posiłek z grilla oraz watę cukrową czy popcorn.

Działanie bezpośrednio przyczyniło się do rozwoju społeczności lokalnej oraz podniesienia wiedzy z zakresu działań ratowniczych oraz zmniejszania ryzyka występowania zagrożeń.

Zadanie 3 - Bieg Marzanny – Góry Sowie

Bieg Marzanny – Góry Sowie propagował aktywność fizyczną oraz edukację ekologiczną. Zamiast palenia Marzanny uczestnicy biegu zostali zachęceni do przebrania się w stroje sugerujące nadejście wiosny (wianki, kwiaty, kolorowe stroje) oraz pokonanie wyznaczonego dystansu w dowolnym stylu (pieszo, rowerowo, konno). Bieg odbył się bez rywalizacji czasowej, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal.

Projekt miał bezpośredni i pośredni wpływ na propagowanie kultury fizycznej dostępnej dla wszystkich bez względu na wiek, płeć czy posiadane umiejętności, jednocześnie jego  celem była aktywizację mieszkańców regionu, wzrost świadomości mieszkańców obszaru na temat rozwiązań ekologicznych i utrzymania dobrego stanu środowiska naturalnego.

Zadanie 4 - Wielki Dzień Pszczół

Celem zadania było propagowanie i promowanie dbania o środowisko. Podczas pierwszego dnia wydarzenia uczestnicy poznali nie tylko życie i owoce pracy pszczół z pasiek ale także znaczenie wolnych zapylaczy dla środowiska. Podczas pokazu budowania domków dla owadów powstały hotele dla pszczół murarek i innych, wolnożyjących owadów. Podczas pokazu filmowego „Film o pszczołach” uczestnicy dowiedzieli się, jakie znaczenie dla ludzi mają pszczoły, że to nie tylko miód ale także wszelakie rośliny, owoce i warzywa. Mieszkańcy podczas wydarzenia zintegrowali się, poznali pracę pszczelarzy oraz stworzyli domki dla owadów do powieszenia w swoich ogrodach, na balkonach oraz w parkach.

Zadanie 5 - Załóż własny bioogród

Podczas dwudniowych warsztatów zwiększyła się świadomości uczestników i wiedza z zakresu ekologicznego podejścia do pielęgnacji roślin. Na zajęciach w teorii i w praktyce poświęcono czas na projektowanie ogrodów łączących w swej formie aspekt ozdobny i użytkowy.

Uczestnicy warsztatów po prezentacji i wykładzie  o projektowaniu i łączeniu roślin oraz ekologicznego podejścia do pielęgnacji roślin tym samym wykorzystania wody w ogrodzie i kompostowania na przygotowanych planszach projektowali  małe ogrody. Drugiego dna warsztatów uczestnicy wykonali nasadzeń roślin w skrzynkach/ donicach. Każdy uczestnik otrzymał poradnik ogrodniczy w postaci książki.

Realizacja zadania pozytywnie przyczyniła się do integracji i wzmocnienie poczucia lokalnej wspólnoty. Ponadto warsztaty promowały edukację ekologiczną i przyrodniczą oraz propagowały wiedzę ogrodniczą. Zaktywizowała lokalną społeczność i pomogła wzmocnić poczucie identyfikacji zaangażowanych mieszkańców z miejscem życia oraz poczucie odpowiedzialności za własne otoczenie.

Zadanie 6 - Sowiogórskie warsztaty filmowe

Zadanie polegało na organizacji warsztatów filmowych zakończonych nagraniem filmu, uwzględniającego tematykę  z zakresu ochrony przyrody i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni dorośli mieszkańcy 2 gmin Partnerstwa Sowiogórskiego w celu wzmocnienie kapitału społecznego i podniesienia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony przyrody i zmian klimatycznych.  W ramach 40-godzinnych warsztatów filmowych zostały przeprowadzone przygotowania do nagrań filmowych oraz 3 – dniowe nagrania filmowe na planie filmowym. Zdjęcia do filmu obejmowały plenery znajdujące się na terenie 2 gmin obszaru LGD.

Warsztaty filmowe poprowadził zawodowy aktor i reżyser. W ramach zadania zostało zlecone napisanie scenariusza filmu uwzględniającego tematykę ochrony przyrody i zmian klimatycznych. W trakcie warsztatów odbyły się konsultacje ze specjalistą włókiennictwa lniarskiego, który odniósł się do tematu zanieczyszczania środowiska w procesie produkcji materiałów na bazie tworzyw sztucznych, co zostało uwzględnione w scenariuszu filmu. Do nagrania filmu zatrudniona została osoba, która wykonała charakteryzację aktorów w czasie nagrań filmowych. Zostały kupione kostiumy zgodne z opisem scenariusza. Na plan filmowy w czasie dni zdjęciowych została zamówiona usługa transportowa do przewozu osób i sprzętu. Do nagrania został zakupiony sprzęt w postaci kamery cyfrowej ze statywem i lamp ze statywem i akumulatorem.

Nagranie filmu z udziałem mieszkańców 2 gmin obszaru LGD przyczyniło się do budowania poczucia lokalnej wspólnoty poprzez podjęcie działań rozwijających potencjał społeczności lokalnej oraz poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Zadanie wpłynęło na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich poprzez przybliżenie odbiorcom tematyki lokalnych zasobów przyrodniczych, ochrony środowiska, a także przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Zadanie wpłynęło na wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej, na poczucie identyfikacji z lokalnymi zasobami kulturowymi, historycznymi i przyrodniczymi, wzmocniło poczucie identyfikacji z obszarem LGD.

Obejrzyj film >>>

Zadanie 7 - Ekoreporter – Ekoobywatel Warsztaty radiowo – telewizyjne z klimatem w Górach Sowich

Celem zadania było zorganizowanie warsztatu radiowo – telewizyjnego dla mieszkańców obszaru sowiogórskiego z elementami edukacji przyrodniczej i klimatycznej. Warsztat ten  dał możliwość beneficjentom do lepszego poznania walorów przyrodniczych regionu sowiogórskiego, a także przybliżył tajniki dziennikarstwa obywatelskiego, w tym sztuki dziennikarskiej ukierunkowanej na problemy ekologiczne  oraz ich analizowanie i rozwiazywanie, a także promującej postawę pro środowiskową. Podczas pierwszej części warsztatów uczestnicy poznali wiadomości z zakresu podstawowych zasad ochrony przyrody i klimatu jak również pogłębią swoją wiedzę o walorach przyrodniczych i historycznych Gór Sowich.

Ponadto w ramach warsztatów poruszone zostały również kwestie praktyczne związane z prostymi działaniami proekologicznym, które każdy z uczestników może podjąć we własnym zakresie np. świadome zakupy - ekologiczne zachowania konsumenckie; mity związane z segregacją odpadów;  jak również poruszone kwestie związane upcyclingiem itp. Druga część warsztatów dotyczyła głównie kwestii radiowo-telewizyjnych  oraz dziennikarstwa obywatelskiego. Uczestnicy podczas zajęć zostali zapoznani  z zasadami tworzenia różnych form informacyjnych (audycji, artykułów) o tematyce społeczno-ekologicznej, metodami wyszukiwania informacji oraz technikami prowadzenia wywiadów. Ponadto poruszone zostały kwestie związane z zagadnieniami: podziału ról w redakcji, poszukiwania tematów, etyki dziennikarskie, weryfikacji informacji.

Uczestnicy dowiedzieli się również tego, jak język, którym mówimy wpływa na naszą świadomość i wiedzę o stanie środowiska, jego ochronie oraz zmianie klimatu . Ponadto prowadzący uświadomił uczestników jak mówić, aby nie wzbudzać strachu, a motywować lokalną społeczność do działania.

Zadanie 8 - Ekspozycja multimedialna „Przyroda Gór Sowich”

Celem zadania była realizacja ekspozycji multimedialnej dotyczącej fauny i flory Gór Sowich, poprzez zorganizowanie wystawy zdjęć oraz przedstawienie prezentacji multimedialnej. Zamierzony cel został w całości zrealizowany, zorganizowano akcję promującą projekt oraz obszar LGD, przygotowano i zaprezentowano publiczności wystawę eksponującą faunę i florę, występującą na obszarze Gór Sowich, która była wzbogacona prezentacją multimedialną. Projekt przyczynił się w znaczący sposób do wsparcia lokalnej społeczności poprzez integrację i wspólne działania, których efektem było poznanie bogactwa fauny i flory Gór Sowich. Dzięki realizacji projektu licznie zgromadzona publiczność miała okazję poznać walory przyrodnicze środowiska naturalnego Gór Sowich, docenić ich wyjątkowość oraz uświadomić sobie potrzebę nieustannych działań, mających na celu jego ochronę. Ekspozycja multimedialna stanowiła także dodatkową atrakcję kulturalną dla turystów odwiedzających nasz region.

Lokalna Grupa Działania
"PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE"
Siedziba/Biuro LGD
ul. Grunwaldzka 26 
58-340 Głuszyca
KONTAKT

Więcej

Film promocyjny
wtorek, 21 grudnia 2021
Portal ARiMR
piątek, 1 grudnia 2017
doradztwo w biurze lgd
środa, 1 marca 2017
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
« Czerwiec   Sierpień »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031