Plan komunikacji - rozdział IX LSR

Lokalna Grupa Działania oraz Lokalna Strategia Rozwoju wdrażana przez nią zgodnie z zasadami rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną oparta jest na udziale społeczności lokalnej zarówno w procesie tworzenia jak i wdrażania strategii oraz funkcjonowania LGD.

Komunikacja jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej komunikacji jest jej dwukierunkowość, podejście takie pozwala na pozyskiwanie bardzo ważnej, zwrotnej informacji. Działania informacyjne służą także transparentności działań LGD, co jest niezwykle ważne w budowaniu zaufania do LGD, która w swej działalności korzysta ze środków publicznych, na znacznym obszarze z wieloma grupami interesów.

Celem ogólnym działań komunikacyjnych jest promowanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wsparcie realizacji zawartych w niej celów określonych w LSR przez zachęcenie potencjalnych beneficjentów oraz mieszkańców obszaru LGD do korzystania ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działania informujące będą zrealizowane dzięki dostarczeniu mieszkańcom informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne, motywowanie projektodawców i edukowanie ich w obszarze właściwej realizacji projektów oraz upowszechnianie efektów wykorzystania środków z EFRROW na obszarze LGD.

Szczególnego znaczenia nabiera jednak konieczność upowszechniania działań dofinansowanych przez LGD ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i możliwości jakie grupa ta wnosi w rozwój poziomu życia mieszkańców zamieszkujących obszary wiejskie. Rozpoznawalność LGD jako podmiotu, dzięki któremu zrealizowano wiele inwestycji jest niewystarczająca. Dlatego też planowane działania mają na celu nie tylko wzbudzić zainteresowanie oraz zachęcić potencjalnych Beneficjentów do aplikowania o środki, zwiększając liczbę zrealizowanych inwestycji, ale dodatkowo wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność Lokalnej Grupy Działania oraz jej rozpoznawalność. Celem działań jest ponadto utrwalenie i pogłębienie akceptacji i przychylności mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania dla istnienia samych funduszy oraz skutków ich działania w gminach.

Grupy docelowe, do których kierowane będą poszczególne działania komunikacyjne wynikają z LSR i zapisanego tam celu ogólnego i celów szczegółowych. Wyróżnić należy cztery podstawowych grupy odbiorców:

Grupy defaworyzowane – podejmowane działania komunikacyjne w szczególności będą nakierowane na dotarcie do osób defaworyzowanych. W związku z tym wykorzystane zostaną nie tylko działania informacyjne, ale również współpraca z instytucjami, dzięki którym dotarcie do tych osób będzie łatwiejsze.

Przedsiębiorców i osoby chcące podjąć działalność gospodarczą – jednym z głównych celów realizacji Strategii jest rozwój lokalnej gospodarki poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwój lokalnych przedsiębiorstw.

Przedstawicieli NGO i JST – Są to z zarówno partnerzy w różnych działaniach w ramach wdrażania LSR, potencjalni beneficjenci oraz „nośniki” informacji, która może za ich pośrednictwem dotrzeć do większej ilości ludzi.

Ogół mieszkańców - należy również traktować jako ważną grupę odbiorców niektórych działań komunikacyjnych. Jednym z głównych celów LSR jest aktywizacja społeczna. Ważnym zadaniem w ramach tego działania będzie do osób, które nie mają doświadczenia w udziale w życiu społeczności lokalnej.

Rodzaje działań i środków komunikacji:

Kampanie informacyjne – będą dotyczyły wybranych celów głównych planu komunikacji.

Badania satysfakcji –badanie satysfakcji odbywać się będzie poprzez uzupełnianie formularzy/ankiet przez beneficjentów (uczestników) wybranych wydarzeń.

Doradztwo indywidualne – prowadzone w biurze LGD doradztwo przez pracowników LGD.

Szkolenia - organizowane spotkania dotyczące możliwości włączenia się we wdrażanie LSR, realizowanie operacji w ramach LSR.

Wydarzenia promocyjne – odbywać się będą różne formy imprez i wyjazdów

Bieżąca publikacja informacji – pracownicy LGD będą na bieżąco udostępniali informacje poprzez dostępne kanały komunikacyjne Stowarzyszenia oraz partnerów.

Wydawnictwa i publikacje – w ramach działań komunikacyjnych podejmowane będą również starania publikacji ogłoszeń/artykułów w mediach lokalnych i ponadlokalnych. Dodatkowo, LGD będzie wydawało foldery, broszury oraz periodyk Biuletyn Sowiogórski.

Proces komunikacji będzie podlegał ciągłemu monitoringowi, zebranie poszczególnych danych z prowadzonych działań będzie odbywało się na podstawie zbieranych przez pracowników LGD informacji. Dzięki bieżącemu kontrolowaniu tego ilu było odbiorców/uczestników danego działania komunikacyjnego i stosowanego środka przekazu, możliwe będzie szybkie reagowanie przez pracowników LGD i Zarząd w celu poprawy jakości realizowanych działań.

Plan komunikacji został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do LSR: Plan Komunikacji Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"
>>> pobierz dokument 

HARMONOGRAMY REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI 

 1. ROK 2016 >>>>pobierz dokument
 2. ROK 2017 >>>> pobierz dokument  
                    >>>> 10052017 zmiany 
                    >>>> 22112017 aktualny 
 3. ROK 2018 >>>> pobierz dokument 
                    >>>> 09072018 zmiany
                    >>>> 25072018 aktualny 
 4. ROK 2019 >>>> 27112018 pobierz dokument 
                    >>>> 20052019 
                     >>>> 28112019 
 5. ROK 2020 >>> 28112019 
   
                   >>> 26052020
                    >>> 17062020
   
                   >>> 17112020
 6. ROK 2021 >>> 17112020
                    >>> 07062021 zmiany                   
 7. ROK 2022 >>> 03112021  
                    >>> 12122022
 8. ROK 2023   >>> pobierz 
                      >>> 20-06-2023
 9. ROK 2024  >>> 21-11-2023 
                      >>> 15-05-2024

Lokalna Grupa Działania
"PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE"
Siedziba/Biuro LGD
ul. Grunwaldzka 26 
58-340 Głuszyca
KONTAKT

Więcej

Film promocyjny
wtorek, 21 grudnia 2021
Portal ARiMR
piątek, 1 grudnia 2017
doradztwo w biurze lgd
środa, 1 marca 2017
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
« Czerwiec   Sierpień »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031